Predseda a správna rada

Predseda SRS:

Ján Čarnogurský
Členovia Správnej rady:

Natália Dostovalová z Košíc
Larisa Plechanova z Bratislavy
Branislav Fábry z Bratislavy
Branislav Rusiňák zo Spišskej Novej Vsi
František Kavuľák z Trenčína


Ján Čarnogurský (1944)

JUDr. Ján Čarnogurský sa narodil 1.1. 1944 v Bratislave.
Absolvoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe v roku 1969, v roku 1971 získal doktorát práv na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Pôsobil v disidentskom hnutí v Československu, v novembri 1989 patril medzi posledných politických väzňov v Československu. V rokoch 1989 - 1990 bol podpredsedom federálnej vlády ČSFR,
V rokoch 1991 - 1992 bol predsedom vlády Slovenskej republiky, v rokoch 1998 - 2002 bol ministrom spravodlivosti SR.
V rokoch 1993 - 1995 bol podpredsedom Parlamentného zhromaždenia OBSE.
V rokoch 1990 - 2000 bol predsedom Kresťanskodemokratického hnutia.
V súčasnosti pôsobí ako advokát v Bratislave. Je ženatý, má štyri deti.
 

Natália Dostovalová (1958)

dostovalovaAčinsk, Krasnojarský kraj, Ruská federácia;
Vysokoškolské pedagogické vzdelanie a ašpirantúra v Moskve;
kandidátka historických vied;
rôzne organizátorské funkcie pri práci s mládežou a deťmi,
1993 - prisťahovanie sa na Slovensko;
zriaďovateľka a riaditeľka Súkromného slovanského gymnázia v Košiciach,
riaditeľka Súkromného školského centra záujmovej činnosti,
podpredsedníčka Zväzu Rusov na Slovensku,
predstaviteľka Zväzu Rusov na Slovensku v Medzinárodnom zväze Rusov, Moskva, vydatá,
jedna dcéra.
 

Larisa Plechanova (1962)

МаPochádza z Bratska v Irkutskej oblasti RF.
Má tak stredoškolské, ako aj vysokoškolské hudobné vzdelanie so špecializáciou na fortepiano, ktoré ukončila s vyznamenaním a zúčastnila sa mnohých festivalov a konkurzov.
V roku 1981 nastúpila na štátny hudobno-pedagogický inštitút (dnes akadémia) Gnesinych, ktorý absolvovala v roku 1986.
Po absolvovaní akadémie Gnesinych pracovala v hudobnej škole v Bratsku.
Od roku 2000 býva a pracuje na Slovensku. Najskôr v ruskom centre vedy a kultúry, neskôr v Ruskom centre pri Paneurópskej vysokej škole.
Od roku 2011 je predsedníčkou Klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti.
Je matkou dvoch dcér a dvoch synov.
 

Branislav Fábry (1977)

Magisterské a doktorandské štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Absolvoval aj študijné pobyty v zahraničí (Bologna, Bonn). 
Získal skúsenosti v súkromnej sfére, aj vo verejnej správe. V Kancelárii Národnej rady SR sa venoval otázkam legislatívy. 
V súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte UK, kde sa zaoberá hlavne teóriou práva. Vyučuje aj na BISLA. Venuje sa i aktuálnym problémom európskej integrácie, prednáša na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky UK. 
Medzi záujmy patrí bioetika, je členom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.
 

Ing. Branislav Rusiňák (1987)

Ing. Branislav Rusiňák upravaNarodil som sa v roku 1987, od začiatku žijem v Spišskej Novej Vsi. Svoj študijný aj profesijný život som zasvätil poľnohospodárstvu, vyštudoval som Strednú poľnohospodársku školu v Spišskej Novej Vsi  a v roku 2012 som dosiahol vysokoškolské inžinierske vzdelanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Od skončenia štúdia pracujem v súkromnom sektore v poľnohospodárskej oblasti.
V roku 2015 som založil klub ARBAT v Spišskej Novej Vsi, ako regionálnu pobočku Slovensko-ruskej spoločnosti, ktorého predsedom som doteraz.
 

František Kavulák (1962)

Absolvoval strednú priemyselnú školu v Trenčíne. Zameranie odevná výroba.
V súčasnosti SZČO.