Kto sme a ako sa stať naším členom?

Vítame Vás na stránke Slovensko-ruskej spoločnosti.
Pomocou tohto média chceme informovať našich členov aj širšiu verejnosť o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike. Budeme komentovať aj slovenské postoje voči Rusku.

 

Ruská kultúra je nám spomedzi veľkých kultúr najbližšia.

- ruský jazyk jediný svetový v rodine slovanských jazykov viac alebo menej rozumieme;
- ruské hospodárstvo je prirodzeným priestorom pre uplatnenie slovenských podnikateľov;
- v ruskej politike niet protikladných záujmov voči záujmom Slovenska

 

V Slovensko-ruskej spoločnosti sa spojili ľudia najrôznejšej orientácie. Svoje rôzne názory v iných oblastiach si ponechávame, záujem a náklonnosť k Rusku máme spoločné.

Hľadáme spojenie medzi vymoženosťami európskej integrácie a tradičným slovenským rusofilstvom. Inými slovami, v podmienkach členstva Slovenska v Európskej únii hľadáme uplatnenie pre ono kollárovské: O mocné tomu tam opri se dubisko.

Slovensko-ruská spoločnosť je občianske združenie

Webstránka srspol.sk chce informovať členov Klubov Arbat, všetkých svojich členov a aj širšiu verejnosť o činnosti Slovensko - ruskej spoločnosti, Klubov Arbat na Slovensku a aj prinášať zaujímavosti z ruskej kultúry, ekonomiky spoločnosti a zo spoločných podujatí. Zaoberáme sa vzťahmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie, politikou vo vzťahoch SR - RF a budeme komentovať slovenské postoje voči Rusku.

V ROKU 2019 podľa Valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti z 24.1.2019  máme 840 členov a 13 Klubov Arbat v rôznych mestách Slovenskej republiky.

 Trochu k oboznámeniu sa s webovou stránkou  www.srspol.sk

Stránky  sú usporiadané tematicky a podľa našich činností a nájdete ich na modrej vrchnej lište pod obrázkom. Pod každým názvom nájdete aj ďalšie podrobnejšie tematické bloky s článkami, pričom súhrnne najnovšie články a informácie "bežia" v stĺpčeku vpravo pod názvom"Aktuálne" a sú "linkom", čiže stačí na ne "kliknúť".

Rovnako ako kolonka "Oznamy". Podobne sú usporiadané jednotlivé súbory s názvami na "lište" a priľahlé fotografie sa dajú zväčšiť kliknutím na foto.Na stĺpčeku pod názvom "Poďme do kina", "Televízia", "Rádio" nájdete linky priamo prekliknutím vedúce na webstránky ruských tv, rozhlasových a kinowebov. Želáme príjemnú zábavu a dobré informácie.

Kontakt a prípadný záujem o nás je na lište v kolonke "Kontakt" s vyznačením mailovej adresy pre korešpondenciu a s vyznačením Kontaktného formulára pre prípad, že sa rozhodnete stať sa členom Slovensko-ruskej spoločnosti. Príjemným prekvapením pre Vás môže byť, že i keď sme slovenským občianskym združením, v mnohých kultúrnych činnostiach a stretávkach si môžete osviežiť svoje jazykové schopnosti v ruskom jazyku a komunikovať  v ruštine najmä pri akciách poriadaných s Ruským centrom vedy a kultúry  v ruskom jazyku. 

pre rýchly kontakt: mailová adresa      info@srspol.sk

 

Ako nás možno finančne podporiť

Vedenie Slovensko-ruskej spoločnosti (SRS) sa obracia na Vás, členov SRS a čitateľov webstránky,

s výzvou darovať spoločnosti 2% z  Vašich daní na podporu činnosti SRS v roku 2019:

Sme občianske združenie Slovensko-ruská spoločnosť a ako webstránku tak i činnosť financujeme z Vašich finančných príspevkov buď cez zákonnú možnosť z Vášho daňového priznania právnickej alebo fyzickej osoby za rok 2018 získať dve percentá z Vašej dane pre rok 2019 formou určenia tých 2% priamo v príslušnej kolonke v daňovom priznaní za rok 2018, či už podávate daňové priznanie ako podnikateľ, živnostník alebo zamestnanec.

údaje potrebné pre  darovanie v daňovom priznaní v kolonke 2% z dane:

Údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

 

                       Názov:                      Slovensko-ruská spoločnosť

                       Právna forma:           Občianske združenie

                       IČO:                          30867495

                       Sídlo:                        Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

                      Banka:                       Tatrabanka, a.s.

 a číslo účtu (potrebné uviesť do danej kolonky pri darovaní 2% z dane:

 Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

,

Ako sa stať členom Slovensko-ruskej spoločnosti?

Na získanie členstva stačí len písomná prihláška na adresu s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska a iných kontaktných údajov – číslo telefónu, e-mail :
            Slovensko-ruská spoločnosť
            Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava
 

Ešte raz, vitajte na našom portáli.

                                                                                     Ján Čarnogurský
                                                                                     predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

 
 
 

Kontaktný e-mail:
info@srspol.sk
srspol@slovanet.sk

 

 

Kontaktný formulár: 

Meno a priezvisko: *
Adresa:
Telefón:
E-mail: *
Správa: *