Kto sme a ako sa stať naším členom?

Vítame Vás na stránke Slovensko-ruskej spoločnosti.
Pomocou tohto média chceme informovať našich členov aj širšiu verejnosť o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike. Budeme komentovať aj slovenské postoje voči Rusku.

Členské pre fyzické osoby sa neplatí, ale kto má záujem môže dobrovoľne prispieť na účet Slovensko-ruskej spoločnosti, občianskeho združenia.

Číslo účtu:

Tatrabanka, a.s., č. účtu: 2621016506/1100

IBAN: SK7811000000002621016506

BIC/SWIFT: TATR SK BX

Za príspevky vopred ďakujeme, použijeme ich na aktivity Slovensko-ruskej spoločnosti.


Ruská kultúra je nám spomedzi veľkých kultúr najbližšia.

- ruský jazyk jediný svetový v rodine slovanských jazykov viac alebo menej rozumieme;
- ruské hospodárstvo je prirodzeným priestorom pre uplatnenie slovenských podnikateľov;
- v ruskej politike niet protikladných záujmov voči záujmom Slovenska

 

V Slovensko-ruskej spoločnosti sa spojili ľudia najrôznejšej orientácie. Svoje rôzne názory v iných oblastiach si ponechávame, záujem a náklonnosť k Rusku máme spoločné.

Hľadáme spojenie medzi vymoženosťami európskej integrácie a tradičným slovenským rusofilstvom. Inými slovami, v podmienkach členstva Slovenska v Európskej únii hľadáme uplatnenie pre ono kollárovské: O mocné tomu tam opri se dubisko.

Slovensko-ruská spoločnosť je občianske združenie

Webstránka srspol.sk chce informovať členov Klubov Arbat, všetkých svojich členov a aj širšiu verejnosť o činnosti Slovensko - ruskej spoločnosti, Klubov Arbat na Slovensku a aj prinášať zaujímavosti z ruskej kultúry, ekonomiky spoločnosti a zo spoločných podujatí. Zaoberáme sa vzťahmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie, politikou vo vzťahoch SR - RF a budeme komentovať slovenské postoje voči Rusku.

V ROKU 2019 podľa Valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti z 24.1.2019  máme 840 členov a 13 Klubov Arbat v rôznych mestách Slovenskej republiky.

 Trochu k oboznámeniu sa s webovou stránkou  www.srspol.sk

Stránky  sú usporiadané tematicky a podľa našich činností a nájdete ich na modrej vrchnej lište pod obrázkom. Pod každým názvom nájdete aj ďalšie podrobnejšie tematické bloky s článkami, pričom súhrnne najnovšie články a informácie "bežia" v stĺpčeku vpravo pod názvom"Aktuálne" a sú "linkom", čiže stačí na ne "kliknúť".

Rovnako ako kolonka "Oznamy". Podobne sú usporiadané jednotlivé súbory s názvami na "lište" a priľahlé fotografie sa dajú zväčšiť kliknutím na foto.Na stĺpčeku pod názvom "Poďme do kina", "Televízia", "Rádio" nájdete linky priamo prekliknutím vedúce na webstránky ruských tv, rozhlasových a kinowebov. Želáme príjemnú zábavu a dobré informácie.

Kontakt a prípadný záujem o nás je na lište v kolonke "Kontakt" s vyznačením mailovej adresy pre korešpondenciu a s vyznačením Kontaktného formulára pre prípad, že sa rozhodnete stať sa členom Slovensko-ruskej spoločnosti. Príjemným prekvapením pre Vás môže byť, že i keď sme slovenským občianskym združením, v mnohých kultúrnych činnostiach a stretávkach si môžete osviežiť svoje jazykové schopnosti v ruskom jazyku a komunikovať  v ruštine najmä pri akciách poriadaných s Ruským centrom vedy a kultúry  v ruskom jazyku. 

pre rýchly kontakt: mailová adresa      info@srspol.sk

 

Ako nás možno finančne podporiť

Vedenie Slovensko-ruskej spoločnosti (SRS) sa obracia na Vás, členov SRS a čitateľov webstránky,

s výzvou darovať spoločnosti 2% z  Vašich daní na podporu činnosti SRS v roku 2019:

Sme občianske združenie Slovensko-ruská spoločnosť a ako webstránku tak i činnosť financujeme z Vašich finančných príspevkov buď cez zákonnú možnosť z Vášho daňového priznania právnickej alebo fyzickej osoby za rok 2018 získať dve percentá z Vašej dane pre rok 2019 formou určenia tých 2% priamo v príslušnej kolonke v daňovom priznaní za rok 2018, či už podávate daňové priznanie ako podnikateľ, živnostník alebo zamestnanec.

údaje potrebné pre  darovanie v daňovom priznaní v kolonke 2% z dane:

Údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

 

                       Názov:                      Slovensko-ruská spoločnosť

                       Právna forma:           Občianske združenie

                       IČO:                          30867495

                       Sídlo:                        Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

                      Banka:                       Tatrabanka, a.s.

 a číslo účtu (potrebné uviesť do danej kolonky pri darovaní 2% z dane:

 Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

alebo

tu je druhá možnosť - a to celoročná, 

darovať príspevok vo forme finančného daru

definovaného ako dar prispievateľa pre občianske združenie SRS v dobrovoľnej a ľubovoľnej výške

na účet

Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

BIC/SWIFT: TATR SK BX

s odkazom pre príjemcu  "dar" a najlepšie s menom a priezviskom darcu alebo odkazom

pre zreteľnejšie vypísanie čísla účtu, ak sa rozhodnete darovať príspevok aj mimo daňového priznania za rok 2018, uvádzame číslo účtu podľa štvorčíslí:

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2101 6506

Toto oznámenie uvádzame hlavne pre priaznivcov, členov a čitateľov, ktorí niekedy nenájdu na ozname aktuálnu pripomienku. Mnohým občianskym združeniam nášho typu dnes pomáha aj jednoeurový príspevok mesačne od svojich priaznivcov, ktorí vedia, že tak zabezpečia zo svojich príspevkov aktivity SRS počas celého roka.

Ďakujeme

V mene Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský,

zapísala redakcia

Ako sa stať členom Slovensko-ruskej spoločnosti?

Na získanie členstva stačí len písomná prihláška na adresu s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska a iných kontaktných údajov – číslo telefónu, e-mail :
            Slovensko-ruská spoločnosť
            Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava
 

Ešte raz, vitajte na našom portáli.

                                                                                     Ján Čarnogurský
                                                                                     predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

 
 
 

Kontaktný e-mail:
info@srspol.sk
srspol@slovanet.sk

 

 

Kontaktný formulár: 

Meno a priezvisko: *
Adresa:
Telefón:
E-mail: *
Správa: *