Kto sme a ako sa stať naším členom?

Vítame Vás na stránke Slovensko-ruskej spoločnosti.
Pomocou tohto média chceme informovať našich členov aj širšiu verejnosť o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike. Budeme komentovať aj slovenské postoje voči Rusku.

Členské pre fyzické osoby sa neplatí, ale kto má záujem môže dobrovoľne prispieť na účet Slovensko-ruskej spoločnosti, občianskeho združenia.

Číslo účtu:

Tatrabanka, a.s., č. účtu: 2621016506/1100

IBAN: SK7811000000002621016506

BIC/SWIFT: TATR SK BX

Za príspevky vopred ďakujeme, použijeme ich na aktivity Slovensko-ruskej spoločnosti.


Ruská kultúra je nám spomedzi veľkých kultúr najbližšia.

- ruský jazyk jediný svetový v rodine slovanských jazykov viac alebo menej rozumieme;
- ruské hospodárstvo je prirodzeným priestorom pre uplatnenie slovenských podnikateľov;
- v ruskej politike niet protikladných záujmov voči záujmom Slovenska

 

V Slovensko-ruskej spoločnosti sa spojili ľudia najrôznejšej orientácie. Svoje rôzne názory v iných oblastiach si ponechávame, záujem a náklonnosť k Rusku máme spoločné.

Hľadáme spojenie medzi vymoženosťami európskej integrácie a tradičným slovenským rusofilstvom. Inými slovami, v podmienkach členstva Slovenska v Európskej únii hľadáme uplatnenie pre ono kollárovské: O mocné tomu tam opri se dubisko.

Ako sa stať členom Slovensko-ruskej spoločnosti?

Na získanie členstva stačí len písomná prihláška na adresu s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska a iných kontaktných údajov – číslo telefónu, e-mail :
            Slovensko-ruská spoločnosť
            Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava
 

Ešte raz, vitajte na našom portáli.

                                                                                     Ján Čarnogurský
                                                                                     predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

 
 
 

Kontaktný e-mail:
info@srspol.sk
srspol@slovanet.sk

 

 

Kontaktný formulár: 

Meno a priezvisko: *
Adresa:
Telefón:
E-mail: *
Správa: *