15.11.2018 15:44:39

Gazprom otvoril obrovské nálezisko ropy

Ropná spoločnosť „Gazprom nefť“ otvorila nové nálezisko na Ajašskom úseku na šelfe Ochotského mora, geologické zásoby ktorého prevyšujú 137 miliónov ton ropného ekvivalentu.

Nálezisko bude mať názov „Triton“ na počesť antického boha Neptuna. V roku 2017 bolo otvorené tiež obrovské nálezisko „Neptun“ (zásoby 415 miliónov ton ropy).  Osvojenie si tohto náleziska vytvorí „značné perspektívy na rozvoj infraštruktúry ostrova a celkovo na sociálno-ekonomický rast Sachalinskej oblasti“.

Podľa vz.ru, 15. 11. 2018