07.2.2019 21:01:35

Chceme vám predstaviť Ruské centrum vedy a kultúry

RCVK v Bratislave to je

Ruské centrum vedy a kultúry na Slovensku

viď link: http://rcvkba.sk/sk/

 

Dňa 4.februára na stretnutí SRS na Veľvylanectve RF v Bratislave bola dohodnutá užšia spolupráca aj v oblasti informovanosti medzi RCVK a SRS. Nová riaditeľka RCVK v Bratislave Inna V.Kuznecova vyzvala členov Slovensko-ruskej spoločnosti, aby neváhali navštevovať podujatia RCVK, ktoré sa organizujú zatiaľ hlavne podľa programu v dome RCVK v Bratislave, ale pomocou Klubov Arbat by radi ponúkli spoluprácu na kultúrnych a spoločenských programoch po celom Slovensku. 

Informačne preberáme zo stránky http://rcvkba.sk/sk/ a ponúkame možnosť informovať sa tu:Ruské centrum vedy a kultúry /RCVK/ má už za roky svojej existencie stabilné a dôstojné miesto na kultúrnej mape Slovenska a tiež konkrétne hlavného mesta, Bratislavy. Výsledky jeho práce a činnosti poznajú, vnímajú a navštevujú všetci jeho priaznivci, ktorí do nášho kultúrneho stánku prichádzajú. Vedenie RCVK a všetkých jeho pracovníkov teší skutočnosť, že z roka na rok je ich čoraz viac. Čas rýchlo napreduje a ani sa nechce veriť, že RCVK, tento príjemný stánok umenia, vedy a kultúry doslova dospel, porovnávajúc roky jeho existencie s rokmi ľudí. 

   Nad pamätnými fotografiami a prostredníctvom zachovaných filmových záberov si každý môže priblížiť historický deň, 31. január 2001. Vtedy slávnostne uviedli do života túto našu dlho očakávanú ustanovizeň. Na podujatí sa vtedy zúčastnila legendárna kozmonautka Valentina Tereškovová. Nebola na Slovensku prvý raz, lebo slovenskú metropolu navštívila aj krátko po svojom návrate z kozmu. Avšak, ako na otvorení RCVK, v tom pre nás pamätnom roku 2001, o.i. povedala: „Teší ma, že som tu práve teraz, prvý raz po osamostatnení Slovenska. Veľa sa tu toho zmenilo a som rada, že v rámci všetkých pozitívnych zmien pribúda v Bratislave pre všetkých Slovákov Ruský kultúrny inštitút.” Na slávnostnom otvorení, ako o tom vtedy informovali aj viaceré média, boli aj ministri zahraničných vecí Ruskej federácie Igor Ivanov a jeho slovenský partner Eduard Kukan. Spoločne zaželali novootvorenému domu, „aby bol vždy plný hostí.” RCVK v Bratislave, rovnako ako ostatné ruské centrá, ktoré pracujú vo viac ako sedemdesiatich krajinách po celom svete, slúži predovšetkým ako zdroj informácií o mnohonárodnom Rusku všetkým, ktorí sa zaujímajú o vnútornú a zahraničnú politiku, dejiny, kultúru a vedu, ekonomiku a ďalšie oblasti života našej krajiny. V ostatných rokoch ponúklo RCVK v Bratislave viacero takých podujatí, ktoré zarezonovali v kultúrnom i vedeckom živote nielen Bratislavy, ale pri všetkej skromnosti, aj celého Slovenska. Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave je štátnou inštitúciou a pôsobí ako zahraničné zastupiteľstvo Federálnej agentúry priateľskej spolupráce nezávislých štátov, krajanov žijúcich za hranicami a medzinárodnej humanitárnej spolupráce – Rossotrudničestvo, so sídlom v Moskve.

Hlavné smery činnosti kultúrneho centra: oboznámenie zahraničnej verejnosti s históriou a kultúrou národov Ruskej federácie, jej vnútornou a zahraničnou politikou, vedeckým, kultúrnym a ekonomickým potenciálom; napomáhanie rozvoja medzinárodných stykov Ruska a ruských regiónov v humanitnej, kultúrnej, vedecko-technickej a ekonomickej oblasti a tiež vo sfére vzdelávania; organizácia výučby ruštiny v zahraničí, spolupráca s krajanskými spolkami v zahraničí a realizácia kultúrnych a vzdelávacích programov. 

V RCVK sa pravidelne uskutočňujú: stretnutia priateľov ruskej kultúry, výstavy prác ruských maliarov a fotografov, výtvarných diel ľudových umelcov, koncerty ruských umelcov, konferencie a semináre venované medzinárodnej humanitnej, vedeckej, kultúrnej, vzdelávacej a obchodnej spolupráce, prezentácia ruských vysokých škôl a knižných vydavateľstiev vrátane slovenských, ktoré vydávajú diela ruských autorov v slovenskom jazyku.

V RCVK sa realizuje výučba hovorovej a obchodnej ruštiny pre záujemcov na rôznych úrovniach prípravy. Hodiny ruštiny vedú skúsení pedagógovia - Rusi, ktorí využívajú najnovšie metódy vyučovania cudzích jazykov. Po skončení kurzov získavajú absolventi Certifikáty Ruského centra vedy a kultúry o tom, že absolvovali kurzy ruštiny. Pri RVCK pôsobí študijno-skúšobné stredisko, v ktorom sa záujemcovia pripravujú a absolvujú skúšky z ruštiny pre získanie Ruského štátneho certifikátu, ktorý potvrdzuje úroveň ovládania ruského jazyka a korešponduje so systémom ovládania cudzích jazykov v Rade Európy. V metodickom kabinete ruštiny poskytujú pre učiteľov a študentov profesionálne konzultácie v otázkach metodiky a praxe výučby ruštiny, informácie o novej učebnej a metodickej literatúre. 

Knižnica RCVK obsahuje vyše 7000 kníh ruských spisovateľov. Základ fondu tvorí väčšinou literatúra ruských autorov. V čitárni knižnice si záujemcovia môžu prečítať ruské noviny a časopisy. Videotéka RCKV ponúka návštevníkom viac ako 600 titulov. Sú medzi nimi nielen tituly známych ruských režisérov, reprezentujúcich filmovú klasku, ale aj najnovšie ruské filmové produkcie, diela, ktoré získali ocenenia na viacerých medzinárodných filmových festivaloch.

Dvere Ruského centra vedy a kultúry na ul. Fraňa Kráľa č. 2 v Bratislave, sú otvorené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Rusko, jeho históriu, kultúru, vedu, súčasný život. Sme pripravení na spoluprácu s každým, komu záleží na rozvoji kontaktov a spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom, medzi Ruskom a inými krajinami vo všetkých oblastiach. 

Možnosť otvoriť si hneď tu link priamo na aktuálny program RCVK v Bratislave:  http://rcvkba.sk/sk/programma

 Možnosť navštevovať a stať sa pravidelnými čitateľmi KNIŽNICE RCVK:

http://rcvkba.sk/sk/dejatelnost/biblioteka-rtsnk 

Výpožičný a pracovný čas:

Pondelok : od 09.00 dо 13.00 

Utorok: od 14.00 dо 18.00 

Streda: od 14.00 dо 18.00 

Štvrtok: od 14.00 dо 18.00 

Piatok: od 09.00 dо 13.00

Knižničný fond RCVK má viac ako 8000 zväzkov a je každoročne aktualizovaný o nové vydania. Vo fondoch knižnice sú zastúpené diela ruskej a zahraničnej krásnej literatúry, a to ako klasickej, tak aj modernej. Čitateľ si tu môže vybrať z kníh o ruských a svetových dejinách a kultúre, literárnovedné spisy, kulturologické diela, filozofické a iné štúdie, z bohatej literatúry pre deti a mládež, z vojensko-vlasteneckej a pravoslávnej palety dokumentov.

Knižnica spolupracuje s "Domom Ruského Zahraničia Alexandra Solženicina“ a „Nadáciou Sergeja Michalkova“. Ponúkame mnohoraký výber z informačných a referenčných materiálov, vrátane množstva slovníkov, príručiek, encyklopédii najrôznejších smerov, ako aj detské náučné slovníky.

V čitárni našej knižnice si návštevníci môžu nahliadnuť a potešiť sa z farebných albumov reprodukcií vynikajúcich diel zo zbierok špičkových svetových múzeí, čaká ich stretnutie s množstvom kníh o hudbe, ruskom divadle a kinematografii.

Knižnica vlastní audiovizuálny fond z viac ako 400 CD s hudobnými nahrávkami, vlastivednými a vzdelávacími programami a audiovizuálne knihy pre všetky vekové kategórie. Vizuálny fond zahŕňa viac ako 500 najlepších ruských a zahraničných filmov rôznych žánrov.


redakcia, prevzaté z linkov RCVK