Klub Arbat Bratislava v Lúčnici - fungujeme

Klub Arbat Bratislava sa od štvrtka 30.mája 2019 môže schádzať opäť v separé reštaurácie Lúčnica na Śtúrovej ul.4 v Bratislave. Pokračujeme v každotýždennom stretávaní sa v tomto priestore, kde sa už dajú uskutočniť aj besedy a posedenia, vždy vo štvrtok od 18:00 hod. Celý článok

Slovenská účasť na pochode Nesmrteľného Pluku v Moskve 9.mája 2019

Z Klubu Arbat Trenčín Marian Mitánek nám poslal informáciu o účasti Slováka na pochode Nesmrteľného pluku v Moskve 9.mája 2019 kliknite si na link, "rozbalí sa" Vám videozáznam z 1.TV.ru: http://www.srspol.sk/down/18.mp4 Celý článok

Zhromaždenie občanov Trenčína - ku spomienke na bojovníkov proti zlu a na obete fašizmu

Klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega Trenčín usporiadali v Kultúrnom centre Dlhé hony Trenčín dňa 8.mája 2019 po skončení pietneho aktu na Brezine spomienkové zhromaždenie s programom spomienok na padlých z pochodu Nesmrteľný Pluk Slovensko, na obete zla, s hymnou a spevom, s predstavením hrdinov a padlých v boji proti zlu.  Celý článok

Klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega na Brezine dňa 8. mája 2019

74.výročie skončenia 2.svetovej vojny si pietnou spomienkou na Brezine dňa 8. mája 2019 pripomenuli  Klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega 8. mája 2019 boli členovia SRS a Klubu Arbat Bratislava na pozvanie Klubu Arbat v Trenčíne na slávnostnej spomienkovej udalosti Klubu Arbat Trenčín a Ruskej Asociácie Berega z Trenčína.  Tu sa uskutočnila akcia „Nesmrteľný… Celý článok

Klub Arbat Bratislava navštívil pamätné miesta kde padli vojaci Červenoarmejci v centre Bratislavy

D6.mája 2019, Bratislava: Členovia Klubu Arbat v Bratislave sa zišli pri pamätnej tabuli na Floriánskom námesti pri Blumentálskom kostole, pripomínajúcej miesto poľného cintorína padlých Čevenoarmejcov pri oslobodzovaní Bratislavy v dňoch 2.-4.apríla 1945. Po uložení kytice vďaky a chvíľke piety prešli k ďalšiemu miestu, kde bol zriadený ďalší provizórny cintorín padlých… Celý článok

Arbat Poprad- Tatry s Nočnými vlkmi v L.Mikuláši 2019

Po trase Nočných Vlkov na Slovensku sa stretávajú na pamätných miestach členovia Klubov Arbat aj v máji 2019 Celý článok

Program Ruského centra Prešovskej univerzity na máj 2019

Tak nám na Slovensku utešene rastú možnosti zúčastniť sa programov - toto je program Ruského centra Prešovskej univerzity na máj 2019 Celý článok

Štrnásty Klub Arbat SRS vznikol v Banskej Bystrici

Obdržali sme 14.4. mail od pani Viery Nociarovej zo Zvolena : Posielam Vám krátku správu o vzniku ďalšieho Klubu Arbat v Banskej Bystrici. Celý článok

Klub Arbat sa zúčastnil Národného behu Devín-Bratislava 2019 !

František Kavulák bežal za nás, za Klub Arbat, za Slovensko-ruskú spoločnosť. Dňa 14.apríla 2019 -nedeľa od 10,00 do 11,01 hod. Vďaka, Fero! ...a dôležitá oprava k reportáži: Fero prebehol tých 11 625 metrov za 56 minút! Celý článok

Memoriálne činnosti Klubu Arbat Trenčín v 2018

Na výzvu posielať správy o činnosti Klubov Arbat zareagoval KLUB ARBAT Trenčín a nájdete tu vo formáte pdf priložené texty a fotografický materiál z aktivít - memoriálnych aktivít Klubu Arbat v Trenčíne a okolí za celý rok 2018. Budeme radi, ak zareagujú aj ďalšie kluby Arbat, prípadne sprostredkujeme kontakt pre prípad získania informácií ako sa to Trenčínu podarilo. redakcia Celý článok

Maslenica v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove

Od nášho dopisovateľa: Prešovskí študenti spoznávali slovanský sviatok Maslenica. (Článok poslal Lukáš Perný z webčasopisu DavDva)  "Dňa 5. marca 2019 sa v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove konalo podujatie pri príležitosti spoznania a oslavy východoslovanského sviatku Maslenica." Celý článok

Klub Arbat Trenčín pripomína: pietny akt Nová Bošáca – osada Grúň 16.september 2018

Z Klubu Arbat v Trenčíne poslali na výzvu redakcie pripomienku pietneho aktu dňa 16.septembra 2018 v Novej Bošáci - osade Grúň, kde bol obnovený pamätník padlým vojakom Červenej armády a rumunských vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní okolia Trenčína v roku 1945 Celý článok