Pretože sme Vaši priatelia. Sme ľudia najrôznejšej orientácie, ktorých spája jediné – záujem o Rusko a náklonnosť k Rusku. Ostatné názory z iných oblastí si ponechávame a vzájomne si ich rešpektujeme. Najpresvedčivejším dôkazom toho je aj obsahová pestrosť tejto stránky.

Želáme Vám príjemné putovanie našimi rubrikami

Služby

...pripravujeme, zatiaľ niektoré informácie z webstránky...


Možnosť otvoriť si hneď tu link priamo na aktuálny program RCVK v Bratislave:   http://rcvkba.sk/sk/programma

aktuálne upozornenie - stretnutie s 1.slovenským kozmonautom I.Bellom je preložené na apríl 2019

Informácia z RCVK: Na Slovensku bol zreštaurovaný náhrobok ruského korneta N. S. Lunina

Preberáme z Ruského centra pre vedu a kultúru informáciu o memoriálnych aktivitách na Slovensku Celý článok

Chceme vám predstaviť Ruské centrum vedy a kultúry

RCVK v Bratislave to je Ruské centrum vedy a kultúry na Slovensku viď link: http://rcvkba.sk/sk/   Dňa 4.februára na stretnutí SRS na Veľvylanectve RF v Bratislave bola dohodnutá užšia spolupráca aj v oblasti informovanosti medzi RCVK a SRS. Nová riaditeľka RCVK v Bratislave Inna V.Kuznecova vyzvala členov Slovensko-ruskej spoločnosti, aby neváhali navštevovať podujatia… Celý článok
Fotogaléria

Sídlo kancelárie

Slovensko-ruská spoločnosť

Grösslingová 6-8

811 09 Bratislava

Administratívna mailová adresa

(posielanie prihlášok za člena SRS)

srspol.srspol@yandex.ru

Redakčná mailová adresa

(posielanie príspevkov)

info@srspol.sk