Pretože sme Vaši priatelia. Sme ľudia najrôznejšej orientácie, ktorých spája jediné – záujem o Rusko a náklonnosť k Rusku. Ostatné názory z iných oblastí si ponechávame a vzájomne si ich rešpektujeme. Najpresvedčivejším dôkazom toho je aj obsahová pestrosť tejto stránky.

Želáme Vám príjemné putovanie našimi rubrikami

História anket

Doteraz nie sú žiadne ukončené ankety.

 


 

Anketa o vzťahu SR a NATO: 

My, občania Slovenskej Republiky, si v tomto roku pripomíname štvrť storočia od skončenia studenej vojny. Naše očakávania z roku 1989, že po stiahnutí vojenských síl ZSSR z územia východnej Európy bude možné vybudovať jednotný európsky dom na princípe trvalej mierovej spolupráce a vzájomného porozumenia všetkých štátov Európy, sa nenaplnili. Naopak, nastalo teritoriálne rozšírenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré sa dotklo i Slovenskej Republiky. Slovenská Republika sa už podieľala na viacerých vojenských intervenciách NATO. Dnes sa objavuje hrozba ozbrojeného konfliktu medzi NATO a Ruskom. Keďže sa však o daných problémoch na Slovensku nevedie skutočná verejná diskusia, považujeme za potrebné obrátiť sa na občanov SR s týmito otázkami :

Ste proti zriadeniu vojenských základní a logistických centier NATO na území SR ?
Áno (52)
Nie (15)
 
Ste proti prípadnej účasti ozbrojených síl SR ako členského štátu NATO vo vojenskom konflikte na Ukrajine ?
Áno (46)
Nie (13)
 
Ste za vystúpenie SR z NATO ?
Áno (50)
Nie (15)
 
Fotogaléria