30.11.2017 22:38:02

Zvolenský klub Arbatu mal poslednú besedu v tomto roku

Dňa 29. novembra 2017 sa zišli členovia Zvolenského klubu Arbat na svojej poslednej besede v tomto roku. Jej témou bola bývala Juhoslávia, jej história, členenie, príčiny a odkaz pre súčasnosť. Tejto citlivej témy sa zhostil náš člen a bývalý príslušník OS SR plukovník Ing. Pavel Marko, ktorý pôsobil profesionálne v deväťdesiatych rokoch v bývalej Juhoslávii.

Oboznámil prítomných členov s históriou Balkánu a dôležitosti územia tohto regiónu pre celú Európu. Tento významný región bol a je vstupnou bránou moslimom do Európy. Učí nás to celá história tohto regiónu. 

V bývalej Juhoslávii sa stretávajú tri významné cirkvi a to katolícka cirkev, pravoslávna cirkev a islam, ktoré majú veľký vplyv a mali veľký podiel na rozpade Juhoslávii. Tak isto národnostná otázka, ktorá je tu veľmi zaujímavá, nakoľko počas bývalej Juhoslávii za súdruha Tita, ktorý bol Chorvátom, dokázal trenice, hlavne medzi Srbmi a Chorvátmi udržať na uzde a je vo všetkých nástupníckych štátoch aj v súčasnosti symbolom jednoty spolužitia národov a národností. Vysvetlil geopolitické vplyvy na bývalú Juhosláviu, ktoré sa premietli do rozpadu tejto krásnej krajiny. Konštatoval, že v juhoslovanskom konflikte zlyhalo medzinárodné spoločenstvo, kde sa už v tom čase prejavili problémy, ktoré sa v súčasnosti vo veľkom diskutujú o nutnosti reformovania OSN. Dotkol sa aj genocídy na obyvateľstve a hľadania pravdy, kto nesie zodpovednosť na tomto bratovražednom vyčíňaní.Vysvetlil podiel našich OS SR na urovnaní konfliktu a práce našej diplomacii, ktorá tu zohrávala s kľúčových úloh pri urovnaní konfliktu. Na záver zdôraznil, že tento konflikt ešte nie je ukončený a že je potrebné, aby OSN citlivo a spravodlivo pristúpila k urovnaniu tlejúceho problému bývalej Juhoslávie a medzinárodný tribunál spravodlivo rozhodoval s aktérmi tohto konfliktu.

Po prednáške vznikla obsiahla diskusia, nakoľko tento problém je pre našich občanov veľmi citlivý. Prejavilo sa tu silne slovanské cítenie. V diskusii sa prítomní členovia dotkli aj situácie na Ukrajine, kde hľadali spoločných menovateľov s Juhoslovanským konfliktom a nebezpečenstva, pre celú Európu. Zhodli sa, pokiaľ sa neurovnajú vzťahy s Ruskou federáciou a neskončia sankcie voči Rusku, citácia v Európe bude napätá a nebezpečná. Mali by sme sa poučiť s juhoslovanského konfliktu a nie ešte rozduchovať ďalšie národnostné otázky, ktoré môžu vyústiť tam, kde to nikto nechce.

Ján Kašica, člen klubu Arbat, Zvolen