24.11.2016 18:08:58

Zvolenský klub Arbat privítal hosťa z Altaja

V uplynulých dňoch sa desať našich členov stretlo v jednej zvolenskej kaviarni s ruským turistom , ktorý prišiel na Slovensko z ďalekého Altaja. Jeho prvé dojmy zo Slovenska boli také, že sa naše Slovensko prírodou podobá jeho krajine.

Rozprával nám a odpovedal na veľa otázok o jeho vlasti, o prírode, kde horstvá sú vo výške okolo 4000 m n.m., o divých riekach vhodných na rafting, o turistických oblastiach a aj o tom o koľko viac sú v ostatných rokoch navštevované. Hovoril tiež o zdravotníctve, priemysle, školstve, kultúre.

Ich úradným jazykom je ruština, ale hovorí sa aj altajskym jazykom, ktorý je veľmi podobný tureckému jazyku. Národným jedlom sú pokrmy pripravované z konského mäsa.

Konverzácia prebiehala v ruskom jazyku. Beseda bola zaujímava, veď dozvedeli niečo aj o takej vzdialenej republike na východe Ruskej federácie.

Viera Nociarová, Zvolen