29.10.2019 14:03:58

Zrekonštruovanie pamätníka Míľnik sovietskej armády v Bratislave

OTVORENIE pamätníka Smerník ČA
OTVORENIE pamätníka Smerník ČA
(foto: press rusemb)

Bratislavský Klub Arbat si pripomína každoročne kyticou kvetov Míľniky Červenej Armády, ktoré pôvodne stavali regulovčíci na miestach vstupu Červenej Armády do mesta Bratislavy 4.apríla 1945. Členovia Slovensko-ruskej spoločnosti si tieto miesta uctievajú v apríli každoročne. Len nás potešilo, že Veľvyslanectvo RF zrekonštruovalo takýto pamätník a to pri vstupe do Bratislavy od Senca.

Slávnostné znovuodhalenie zrekonštruovaného pamätníka
 „ MÍĽNIK SOVIETSKEJ ARMÁDY“ sa za účastí pána Veľvyslanca sa uskutočnilo
 28. októbra o 11.00 na ulici CESTA NA SENEC (https://maps.app.goo.gl/VCDCsZfcknjqYWgU9)
Pamätník, ktorý pripomína jedno z miest, 
ktorými oslobodzovacia armáda vstúpila do Bratislavy, 
bol postavený v 60tych rokoch minulého storočia. 
V posledných desaťročiach chátral, ale vďaka aktivite občianskeho združenia
 a finančnej podpore Nadácia SPP 
a podpore Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku sa podarilo zrekonštruovať ho do novej podoby.
foto
OTVORENIE pamätníka Smerník ČA
 

rusemb