04.8.2012 10:55:06

Zostavte si program z burzovej ponuky cirkusového umenia

Vytvoriť ju plánujú ruský štátny cirkus a ministerstvo kultúry. Burza je súčasťou projektu, ktorý vyrieši aj rozvoj samostatnosti tohto druhu umenia v regiónoch.
Prvé náznaky o možných zmenách v ruskom systéme cirkusov sa objavili v januári 2010 a hovorili o kardinálnej reforme v oblasti administratívnej i vlastníckej.
V projekte sa tiež uvádza, že „Rosgoscirk“, ako systém riadenia všetkými cirkusmi v krajine, bude naďalej fungovať. Cirkusy v regiónoch však získajú veľkú ekonomickú slobodu. Napríklad, prestanú odvádzať svoj zárobok do „Rosgoscirk-u“ a môžu ho použiť na vytvorenie nových predstavení. Lebo doteraz boli iba nájomcami programov, ktoré im prenajalo centrálne vedenie.
Vytvorenie burzy cirkusových programov je jednoznačnou novinkou. Prístup na ňu budú mať nielen štátne, ale aj súkromné cirkusové spoločnosti.
Ukončenie posudzovania „cirkusovej reformy“ sa plánuje v marci. Potom sa k nej vyjadrí vláda RF.
Podľa RIA Novosti, 19. január 2011