22.9.2016 15:20:41

Zopár údajov o ruských voľbách

 

Na voľbách do Štátnej dumy RF sa zúčastnilo viac medzinárodných pozorovateľov ako v rokoch 2007 a 2011, čo potvrdil člen Ústrednej volebnej komisie RF Nikolaj Levičev.

 

Akreditovaných bolo 774 medzinárodných pozorovateľov z 10 medzinárodných organizácií a 63 štátov. Najpočetnejšie bol zastúpený Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE - 406 osôb, SNŠ - 158 osôb a PZRE - 97 osôb. Počtom pozorovateľov z jednotlivých krajín vedie Kazachstan (102), Bielorusko (69), USA (63), Nemecko (60) a Arménsko (32).

„Podľa nášho názoru zvýšenie počtu medzinárodných pozorovateľov a štátov, ktoré zastupujú, svedčí o náraste záujmu o naše voľby aj v zahraničí, a to, pravdepodobne, záujmu nielen o voľby, ale o celkové dianie v Ruskej federácii“, - zhrnul Levičev.

Podľa podkladov Veľvyslanectva RF v SR