04.8.2012 10:55:06

Zomrel Národný učiteľ ZSSR Leonid Miľgram

V Moskve dnes zomrel Národný učiteľ ZSSR a čestný občan hlavného mesta Leonid Izidorovič Miľgram, ktorý patril k najvýznamnejším sovietskym a ruským pedagógom, povedala zástupkyňa moskovského primátora Oľga Golodec.
Leonid Miľgram sa narodil v Moskve v rodine poľského žida, jedného z prvých sovietskych špiónov. V roku 1937 mu otca vyhodili zo strany a zatkli. Čoskoro za ním putovala aj Leonidova macocha.
Cez vojnu Miľgram slúžil v oddiele ťažkého delostrelectva a prišiel s ním až do poľského Wroclavu. Po demobilizácii vyštudoval pedagogickú fakultu.
Miľgram fakticky vytvoril a vyše 40 rokov aj riadil jednu z najlepších moskovských škôl – špeciálnu anglickú školu č. 45. Za zásluhy pri rozvoji národného vzdelávania mu bol udelený čestný názov Národný učiteľ ZSSR a Rad cti.
25. februára 2011 sa Leonid Miľgram dožil 90 rokov.
Podľa RIA Novosti, 17. jún 2011