18.11.2020 08:35:38

Zmysluplné zmeny – to je to najdôležitejšie (RCVK v Bratislave)

Šéf ruskej agentúry Rossotrudničestvo
Šéf ruskej agentúry Rossotrudničestvo
(foto: rcvkba.sk)


Na pôde medzinárodnej spravodajskej agentúry Rusko Dnes sa 17. novembra konala tlačová konferencia hlavy agentúry Rossotrudničestvo Jevgenija Primakova.Podľa slov J. Primakova je v súčasnosti ukončená reštrukturalizácia ústredného aparátu agentúry Rossotrudničestvo. Obnovený tím chce posilniť sociálno-humanitný aspekt svojej práce a v kultúrnej oblasti prejsť od klubových aktivít k dlhodobým projektom.

Hlavný predstaviteľ agentúry Rossotrudničestvo je toho názoru, že funkcie Ruských centier vedy a kultúry v jednotlivých krajinách sa majú rozšíriť nielen v oblasti realizácie komplexných projektov, ale aj na poli poskytovania rozličných služieb a široko využívať vo svojej činnosti digitalizáciu. „Akákoľvek práca sa musí opierať o dopyt miestneho auditória“, zdôraznil Jevgenij Primakov.

Dobrou správou je, že bolo prijaté rozhodnutie o možnosti pre zahraničných študentov pracovať v Rusku počas ich štúdia na ruských vzdelávacích inštitúciách.

J. Primakov oznámil i pripravované zmeny v činnosti zahraničného aparátu –  zvláštnu pozornosť bude agentúra Rossotrudničestvo sústrediť na tzv. blízke krajiny, čiže na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov a ostatné blízke zahraničie.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave