04.8.2012 10:55:06

Zmeňte taktiku boja s terorizmom v Afganistane

Vyzval v novembri 2010 velenie NATO stály predstaviteľ RF pri OSN Vitalij Čurkin, ktorý tú doterajšiu považuje za neefektívnu.
Ruský predstaviteľ tým nemal na mysli začiatok nejakých rozhovorov, napísali Associated Press, trvá však na silovom riešení situácie: - Rusko a aj iné krajiny zoskupenia OZKB (Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti) si myslia, že protiteroristická činnosť musí byť nasmerovaná predovšetkým na likvidáciu teroristov a extrémistov. A nie na… a Čurkin pomenoval ako vyzerá doterajšia prax medzinárodných síl a NATO.
Tie síce "vytláčajú“ bojovníkov zo zón bojovej činnosti, dovolia im však uchovať si bojaschopnosť. A tým pádom aj možnosti na zmenu dislokácie do iných častí krajiny. Vrátane donedávna veľmi pokojného severného smeru hraničiaceho s republikami bývalého ZSSR.
-vmi- podľa evrazia.ru, 5. november 2010