18.4.2020 18:16:11

Zlatá klapka

(foto: zdroj: rcvkba.sk)


Na začiatku bola pozvánka na galavečer spojený so slávnostným odovzdaním cien  víťazom súťaže v detskej audiovizuálnej  a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2020. Mal sa uskutočniť v známom bratislavskom divadle Aréna.  Všetko úsilie organizátorov a radosť víťazom zo zisku cien nateraz zastavilo to, čo sme si doposiaľ ani nevedeli predstaviť: koronavírus


 

A tak sme všetci museli zobrať na vedomie oznam, ktorý nám adresovali z bratislavskej ZUŠ J. Albrechta, ako hlavného organizátora podujatia o tom, že: vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu okolo pandémie koronavírusu vás chceme informovať, že slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatá klapka, ktoré bolo plánované na 23. 3. 2020 v divadle Aréna sa prekladá. Napriek situácií s koronavírusom sa nechceme vzdať nášho spoločného stretnutia  v divadle Aréna. Veríme, že galavečer zorganizujeme v najbližšom možnom čase hneď po upokojení situácie.“ 

 

Oslovili sme v tejto súvislosti riaditeľku ZUŠ J. Albrechta, pani Luciu CELECOVÚ:

RCVK: V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi Zlatej klapky, mala porota v tomto roku náročnejšiu úlohu?  

Lucia Celecová: Porota, ktorá je zložená z vysokoškolských pedagógov a ľudí z televízneho alebo filmového prostredia,  je pod veľkou spoločenskou kontrolou.  Od začiatku súťaže v roku 2013 sa do tejto chvíle prihlásilo spolu 1046 žiakov zo 171 škôl. V rokoch 2013 – 2020 musela porota ohodnotiť spolu 761 súťažných príspevkov. Zlatá klapka je mediálne sledovaná. O výsledkoch súťaže informujú spravodajské agentúry, televízie aj tlač. Porota si teda nemôže dovoliť žiadnu chybu. Úroveň súťažných  príspevkov stále rastie. O súťaž prejavili záujem aj stredné odborné školy. Spoločenská prestíž súťaže je vysoká. Na galavečer prijímajú pozvanie okrem vášho, Ruského veľvyslanectva,  aj predstavitelia ambasád ďalších krajín. Toto sú všetko momenty, ktoré si porota uvedomuje a aj z týchto dôvodov nie je ich práca jednoduchá. 

 

RCVK: Pani riaditeľka, škola ktorú celé roky tak úspešne vediete, je právom hrdá aj na množstvo úspechov, ktoré dosiahli žiaci ZUŠ Jána Albrechta. Mohli by ste za všetkých spomenúť aspoň niekoho mimoriadne výrazného z ostatného obdobia?  

Lucia Celecová: V ZUŠ Jána Albrechta pracuje veľa kvalitných pedagógov. Ich prácu už veľakrát ocenili aj v zahraničí. Samozrejme, súťaže a diplomy nemôžu byť jediným kritériom a cieľom našej práce. Ale úspechy na súťažiach sú výkladnou skriňou školy. Za posledné obdobie spomeniem meno  13.- ročného klaviristu Ryana Martina Bradshawa, ktorý je v odborných kruhoch známy aj v Ruskej federácii. V decembri minulého roka sa stal laureátom Medzinárodnej televíznej súťaže mladých hudobníkov Luskáčik. S Ruskou národnou filharmóniou vystúpil počas pobytu v Moskve aj na otváracom koncerte festivalu „Moskva stretáva priateľov“, ktorý organizuje svetoznámy Vladimir Spivakov.Môžem povedať, že Ryan sa stal miláčikom Moskvy a on sa do ruského hlavného mesta rád vracia. Žiaci našej školy prezentujú slovenskú kultúru v zahraničí už dlhšie. Naposledy to bolo Portugalsko, pred tým Dánsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Česko. Pracujeme na spolupráci s ďalšími krajinami. Chceme, aby naši žiaci spoznávali rôzne kultúry, aby sa s nimi aj osobne stretli. Aj Zlatá klapka je miesto na vzájomné spoznávanie. Aj tu sme našli súťažiacu, ktorá sa venuje štúdiu ruského jazyka. Som rada, že túto jej snahu ocení  na slávnosti v Aréne, aj veľvyslanectvo Ruska na Slovensku aRuské centrum vedy a kultúry.

 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave