04.8.2012 10:55:06

Zjuganov opäť zabojoval za pravoslávnu cirkev

Predseda ruských komunistov Genadij Zjuganov sa už druhýkrát ostro postavil na ochranu pravoslávia a kresťanstva (po prvý raz v apríli 2012), predovšetkým pred jeho prenasledovaním. V článku, ktorý bol uverejnený v novinách Pravda (19. júla 2012) tvrdí, že zo všetkých ľudí, ktorí sú dnes prenasledovaní vo svete za vieru, sú to z troch štvrtín kresťania.
Na celom svete je dnes, podľa neho, prenasledovaných 100 miliónov kresťanov. Odvolávajúc sa na údaje OBSE Zjuganov píše, že každoročne hynie v medzikonfesionálnych konfliktoch okolo 100 tisíc kresťanov a že jednou z najväčších príčin toho je „agresívna expanzia NATO na čele s USA“.
Tvrdí, že následkom Američanmi vykonávanej agresívnej politiky globalizácie sa zostrujú národnostné vzťahy v rade krajín, ako príklad uviedol Líbyu, Nigériu a Egypt. „Americkí agresori sú moslimským obyvateľstvom podchvíľou považovaní za „kresťanov“. Dokonca i samotní Yankeeovia, správajúc sa ako otvorení provokatéri, sa radi vidia v pózach „križiakov“, - píše Zjuganov.
Líder ruských komunistov upozorňuje, že kresťanov prenasledujú aj na Západe. „Analytici už otvorenie hovoria, že pred veriacim kresťanom sú dnes prakticky zatvorené, alebo výrazne obmedzené cesty do mnohých profesií. Povedzme, veľmi ťažko sa môže stať sudcom, lekárom, farmaceutom atď.“.
Porovnávajúc kresťanské idey s komunistickými, Zjuganov vidí (rovnako ako v apríli 2012) ich blízkosť, no zdôrazňuje, že dôvodom prenasledovania kresťanov sú práve tieto idey. Podľa jeho slov kresťanské idey „nenávidia všemožní globalizátori, celý prehnitý a kupecký kapitalistický svet“.
„Nebude žiadnym zveličovaním ak poviem, že výpady proti pravosláviu sa dnes v málo čom líšia od výpadov proti nám, vlastencom, proti všetkým, komu je drahé a blízke Rusko, jeho náboženstvo, tradície, obyčaje“, - hovorí na záver G. Zjuganov.
x x x
Pripomeňme, že v apríli 2012 Genadij Zjuganov vyhlásil, že kritika ruskej pravoslávnej cirkvi sa hodí tým, „kto si neželá vidieť Rusko silné, múdre, vzdelané, duchovne i morálne zocelené“.
V. Mikunda, podľa evrazia.org, 20. júl 2012