19.11.2014 05:47:43

Zjednodušený život pre vlastníkov zbraní

Vláda RF schválila zmeny v pravidlách vlastníctva a používania civilných a služobných zbraní. Niektorí v tom zbadali povolenie nosiť na sebaobranu palné dlhohlavńové zbrane. Iní hovoria o opaku, odvolávajúc sa nie na vládny výnos, ale na federálny zákon.

Minulé znenie v bode o nosení zbraní Rusmi, ktorí mali na to adekvátne povolenie, predpokladal možnosť nosiť ich len počas poľovačiek, uskutočňovania športových preborov, tréningov a cvičení. Nové pravidlá tieto body zachovávajú, no dopĺňajú ich aj o slová "a aj na sebaobranu".

Vládna tlačová služba vysvetľuje, "dodatok... má spresňujúci charakter". "Podľa zákona o zbraniach základom na nosenie zbraní (bez ohľadu na cieľ ich využitia) je vydané povolenie na vlastnenie a nosenie konkrétneho druhu, typu a modelu zbrane".

Podľa vz.ru, 18. november 2014