17.8.2016 13:23:51

Žiadosť J. Čarnogurského ministrovi vnútra R. Kaliňákovi o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vážený pán minister, 

v tlači prebehli správy, že na Ministerstve vnútra SR sa mala vytvoriť pracovná skupina pre odpor voči ruskej propagande. Podľa § 3 ods. 1 Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o informáciu,

  1. či bol taký útvar alebo pracovná skupina na ministerstve vnútra SR vytvorená alebo sa jej vytvorenie plánuje,
  2. ak áno, kto je alebo má byť jej vedúcim,
  3. koľko tabuľkových pracovných miest je pre útvar/skupinu vyčlenených,
  4. aké sú príčiny vytvorenia takého útvaru/skupiny.

Za informáciu Vám ďakujem.

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti