04.8.2012 10:55:06

Ženy v rovnošatách

Za posledný rok narástol počet žien – dôstojníkov v ruskej armáde 1,5 krát, zastúpenie žien medzi vyššími dôstojníkmi (major – plukovník) sa zdvojnásobilo. V ruskej armáde a vojenskom námorníctve je celkovo asi 50 tisíc žien (vrátane občianskych zamestnancov). Z toho vyšších dôstojníkov je okolo 3 tisíc, práporčíkov asi 11 tisíc...
1,8 percenta žien dôstojníkov absolvovalo najvyššiu operačne-taktickú prípravu, 31,2 percenta úplnú vojenskú špeciálnu prípravu a 19 percent prípravu na vojenských katedrách civilných vysokých škôl.
Objektívne treba povedať, že bez ohľadu na zvyšujúci sa počet žien v uniformách, Rusko tu oproti svetu stále zaostáva. V armáde má 5 percent žien, kým napríklad v izraelských silách je to až 35 percent. Izraelci ženám otvorili až 90 percent vojenských profesií. Nedávno sa ukázalo, že dve ženy slúžia dokonca aj medzi bojovými plavcami.
Spomedzi európskych armád, „najženskejšou“ je francúzska armáda s 8 percentným ženským zastúpením (23 tisíc). Ženy slúžia takmer vo všetkých vojskách, výnimku tvorí cudzinecká légia, námorná pechota a posádky ponoriek.
Ďalšími príkladmi úspešnej realizácie práv žien na vojenskú službu sú armády V. Británie, USA, Nemecka, Kanady a Austrálie. Z 1,43 milióna vojakov má US Army 205 tisíc žien. Z nich dosiahlo 64 generálsku alebo admirálsku hodnosť.
Najkonzervatívnejšou časťou ozbrojených síl býva námorníctvo. No aj tu bola v roku 1995 prekročená nepísaná hranica keď sa veliteľom nórskej ponorky stala kapitán 3. triedy R. Walkerová. Koncom minulého roka už bola kontradmirálom. Za Nórmi sa po rovnakej ceste minulý rok vybrali aj Francúzi (commodor A. Callerová) a Briti (S. Westová, historicky prvá kapitánka bojového námorníctva. Na fregate Portland).
Vladimír Mikunda podľa RIA Novosti, 8. marec 2011