19.4.2019 00:26:16

Želanie veselých veľkonočných sviatkov

Čitateľom a členom Slovensko-ruskej spoločnosti želá redakcia pokojné a príjemné prežitie sviatkov Veľkej noci.

Počas Veľkonočných sviatkov v dňoch 19.4. až 22.4. nebude na webstránku redakčne prispievané.

red