28.10.2018 18:29:11

Zasadnutie Koordinačného výboru Medzinárodného združenia priateľov Krymu

V štvrtok 25. októbra zasadal v Jalte na Kryme Koordinačný výbor Medzinárodného združenia Priateľov Krymu za účasti zástupcov 13-tich krajín. 

Výbor zvolil za svojho predsedu JUDr. Jána Čarnogurského zo slovenského Fóra priateľov Krymu.

Ján Čarnogurský voľbu prijal a ujal sa koordinácie činnosti medzinárodnej organizácie združenie Priateľov Krymu v jednotlivých krajinách a aj medzinárodne. Oranizácia si kladie za cieľ rozširovať informácie o Kryme, upevňovať priateľské vzťahy s obyvateľmi aj inštitúciami Krymu a čeliť očierňovaniu Krymu.

Jalal Sulejman, predseda Fóra priateľov Krymu