29.4.2014 08:36:38

Západ stáročiami plánoval odčesnúť Ukrajinu

 

Hovorí riaditeľ Centra ruských výskumov Moskovskej humanitnej univerzity historik Andrej Fursov, ktorý ešte v roku 2012 písal, že „Bijú Sýriu, no namierené majú na Rusko!“.

Prečo si Západ vybral ako smer hlavného úderu práve ukrajinský smer? Realizuje sa tým téza Z. Brzezinského, že Rusko sa bez Ukrajiny nestane veľkou mocnosťou?

 

- Brzezinski sa mýli! Rusko sa i bez Ukrajiny môže stať veľkou mocnosťou. To, že si to vyžiada viac času, to je už iná otázka. No stále je tu problém. Čo považovať za Ukrajinu? Veď východná – priemyselná jej nikdy nepatrila! To boľševici jej ju vedome venovali, aby zvýšili percento proletariátu v roľníckej republike.

Ale iné je dôležité. Známy rusofób a sovietofób Brzezinski nie je originálny. On len opakuje odkaz nemeckého generála Druhej ríše Paula Rohrbacha, ktorý začiatkom 20. storočia vyhlasoval: na odstránenie nebezpečenstva zo strany Ruska pre Európu, a predovšetkým pre Nemecko, je treba úplne odtrhnúť Ukrajinské Rusko od Ruska Moskovského. To je jediná cesta.

Všimnime si, že Ukrajina i Moskovija sú pre neho len a len Ruskom, ruskou krajinou. Jednoznačne a jasne poukazoval na geopolitický význam okrajového Ruska pre centrálne, jadrové Rusko. A hovoril o nevyhnutnosti vyvolať vnútroruský rozkol.     

Exkurzia do histórie je veľmi dôležitá. Súčasný štátny prevrat v Kyjeve, to je úder proti Rusku a ten nebol nijako neočakávaný, a už vôbec nie náhodný. Západ ho pripravoval veľmi dlho. Yankee dnes využívajú len dávne práce Nemcov. Veď ani generál Rohrbach tu nebol originálny. Tak isto iba rozvinul idey nemeckých politikov 19. storočia, vrátane Bismarcka, ktorí navrhovali znepriatelenie oboch národov.

Celý článok: http://www.kp.ru/daily/26225/3108380/

Podľa kp.ru, 29. apríl 2014