04.8.2012 10:55:06

Zákaz pre ruské banky

Ruským bankám sa zakazuje jednostranne meniť podmienky úverových dohôd.
Konkrétne, jednostranne nesmú zvyšovať výšku splátok, celkovú sumu svojho profitu a ani stanovovať nové termíny už uzatvorených dohôd.
Po stretnutí s predstaviteľom ústrednej banky S. Ignatevom to oznámil prezident RF Dmitrij Medvedev.
- Rozhodnutím vnášame do tejto oblasti úplnu jasnosť. Ak niet špeciálneho zákona, tak akékoľvek zmeny v úverovej zmluve sa môžu uskutočniť iba so súhlasom občana - dlžníka. Je to dostatočne dôležitá garancia. Nehľadiac na to, že celkovo je u nás všetko v poriadku, zavedená garancia umožní zlepšenie bankových služieb pre občanov.
Podľa 1tv.ru, 15. február 2010