04.8.2012 10:55:06

Začal sa Rok Ruska v Taliansku

Odštartovala ho výstava maliara sovietskej epochy Alexandra Dajneka a v decembri ho ukončí turné orchestra a baletného súboru milánskej La Scaly v Moskve a v Petrohrade.
V oficiálnej správe sa hovorí, že dôležitosť kultúry vo vzájomných vzťahoch badať hlavne v Petrohrade. Nové hlavné mesto imperiálneho Ruska, majúce neopakovateľnú taliansku atmosféru, bolo totiž projektované a stavané veľkými talianskymi majstrami.
Na zdôraznenie hĺbky kultúrnych vzťahov medzi Talianskom a Ruskom, na ich kladný vplyv na politický dialóg a na obchodné a hospodárske záujmy bol tento rok vyhlásený za Rok talianskeho jazyka a kultúry v Rusku a za Rok ruského jazyka a kultúry v Taliansku. Organizačný výbor schválený vládami oboch krajín pripravil program podujatí, ktoré sa uskutočnia v najväčších mestách oboch partnerov.
RIA Novosti, 16. február 2011 (krátené)