04.8.2012 10:55:06

Z valného zhromaždenia

Od minulého roka sa rady našej organizácie mierne rozrástli, o trošku sa zlepšilo aj naše finančné zabezpečenie. To sú len dve myšlienky z tohtoročnej hodnotiacej správy predsedu slovensko-ruskej spoločnosti Jána Čarnogurského.

Ten, okrem iného vyzdvihol, že naša organizácia je nielen organizačne postavená, ale aj funguje na aktivite zdola. Tam niekde sa začínajú aj naše úspešne projekty. Napr. kultúrneho rozvoja žiakov a mládeže, vrátane organizovania už tradičných letných táborov našimi košickými kolegami, oprava cintorínov padlých vojakov Červenej armády, čo je iniciatívou predovšetkým Anny Belousovovej…  

Nezištná bola aj finančná podpora, ktorú sme poskytli študentom športovcom, rodáčke, ktorá nás reprezentovala v celosvetovom finále písania na stroji v Petrohrade, našim spoluorganizátorom konferencie „Matrijoška“ z Ekonomickej univerzity a ďalším.

Diskusia hodnotiacu správu predsedu spoločnosti potvrdila a akceptovala. Niesla sa v duchu pomenovania ďalších možností, ktorými by sa naša vnútroklubová činnosť ďalej rozširovala a ešte viac sa priblížila požiadavkám jednotlivých členov. Rozhodlo sa, napríklad, že častejšie sa budeme aj stretávať. Ďalšie valné zhromaždenie sa teda uskutoční už v septembri.

Diskusia však nebola len pozitívna. Viacerí zúčastnení sa kriticky vyjadrili nielen o šírke servisu správ o Rusoch a ich krajine v hlavných mienkotvorných médiách v SR, ale veľakrát aj o jednostrannosti nimi prinášaných informácií. Na príklade mladej generácie poukazovali, že tá nie je automaticky nastavená „proti“. Dokáže byť aj „za“, no chýbajú jej k tomu fakty a údaje. Život ich pritom prináša neúrekom. Ak sa k mladým ľuďom dostanú, ich politické a ľudské postoje bývajú výrazne vyváženejšie.    

Čo nás čaká a čo nás neminie? Čakajú nás nové ročníky zabehnutých, ale aj úplne nových projektov a podujatí. Ak chcete mať o nich prehľad, otvárajte si túto webovskú stránku.

Vladimír Mikunda, 30. január 2011

Valne_zhromazdenie.pdf Valne_zhromazdenie.pdfValne_zhromazdenie.pdf