04.8.2012 10:55:06

Z posolstva D. Medvedeva federálnemu zhromaždeniu

- Obnovujeme krajinu, obnovujeme naše spoločenstvo, meníme svoj život a meníme sa i sami. V princípe teda robíme všetko pre tých, koho máme najradšej. Pre naše deti, lebo si želáme aby sa mali lepšie ako my. Aby sa z ich úspechov vytvorila úspešná budúcnosť nášho veľkého Ruska. Verím, že sa to aj naplní!, povedal D. Medvedev.
V jeho posolstve sa nachádza desať základných téz:
- Ochrana detstva
- Materstvo
- Podpora mladých a mnohopočetných rodín
- Formovanie zdravého spôsobu života
- Ekológia
- Riadenie štátu
- Zmeny v trestnom poriadku
- Boj s korupciou
- Štátne zákazky
- Zmeny v ozbrojených silách
Podľa Izvestia.ru, 1. december 2010