16.5.2022 11:59:14

Z Facebooku Vladimíra Mandu (15.5.2022)

Autor komentára
Autor komentára
(foto: Facebook)


Tvrdenie, že členstvo Fínska a Švédska v NATO zabráni konfliktu v Európe, nie je dôsledkom žiadnej analýzy, ale dôsledkom politickej propagandy.Uvedené tvrdenie totiž vychádza z jednostranného predpokladu, že jediným možným útočníkom je Rusko a ak bude proti nemu stáť väčšia vojenská sila, tak nebude mať chuť útočiť. Alebo povedané jednoducho, "analýza" vychádza z predpokladu, že NATO je obrannou organizáciou. Lenže fakty od roku 1999 ukázali, že NATO nie je obrannou, ale agresívnou a útočnou organizáciou. Koniec koncov aj dnešný vojnový konflikt vznikol najmä preto, že NATO sa agresívne tlačilo na Rusko. Posilňovanie NATO tak môže pôsobiť odstrašujúco na Rusko, ale súčasne bude v NATO vyvolávať zvýšený pocit moci, ktorý povedie NATO k väčšej agresivite proti Rusku a to vyvolá jeho reakciu, ktorá už potom nebude mať povahu "špeciálnej operácie" ale povahu veľkej vojny. Teda, rozširovanie NATO, ktoré je zamerané proti Rusku nepovedie k zabráneniu vojny, ale povedie k zvýšenému riziku veľkej svetovej vojny.


(prevzaté z Facebooku Vladimíra Mandu, 15.5.2022)