23.12.2018 20:36:13

Yellowstone sa aktivizuje (video v ruštine)

Od roku 2007 sa pôda okolo kráteru dvihla o 1,8 metra, pričom za desaťročia predtým sa dvihla o cca desať cm.

Video v ruštine:     https://www.youtube.com/watch?v=oa5qm4IsDTg

 

 

  

youtube.com