19.11.2020 15:50:12

Webinár SAIA Rusko – štúdium a výskum v Rusku (Ruské centrum v Prešove)

zdroj foto: Ruské centrum v Prešove
zdroj foto: Ruské centrum v Prešove


Dňa 18. novembra 2020 sa uskutočnil webinár organizácie SAIA, n.o. o štipendijných ponukách na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii, udeľované na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania.

 Webinár bol určený študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, zúčastnili sme sa ho aj my so študentmi Inštitútu rusistiky FF PU. Záujemcovia na online podujatí získali informácie o podávaní žiadosti, príprave podkladových materiálov, schvaľovacom procese na štipendijný pobyt a o ďalších štipendijných ponukách do zahraničia. V závere sa štipendista Ondrej Aradský podelil o svoje skúsenosti zo študijných pobytov v Ruskej federácii a ostal priestor aj na otázky záujemcov.Mgr. Gabriela Turisová, Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove