08.2.2020 11:32:58

Vzdelanie v Rusku

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: zdroj:eduinrus.ru)


Milí priatelia! Ak chcete študovať v Rusku, nie je nič jednoduchšie!

 


Sme radi, že Vás môžeme informovať, že ruské vysokoškolské vzdelanie môžete získať v rámci bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ďalšieho odborného vzdelávania, ako aj jazykovej stáže vďaka štátnym štipendiám, ktoré sa každoročne prideľujú slovenským študentom, postgraduálnym študentom a učiteľom, ktorí dostávajú možnosť  absolvovať BEZPLATNÉ štúdium vo  zvolenej špecializácii počas celého obdobia štúdia a v prípade potreby, aj možnosť absolvovať BEZPLATNÉ prípravné kurzy na príslušnej prípravnej fakulte.

Okrem toho radi by sme Vašu pozornosť obrátili na skutočnosť, že tento rok máte jedinečnú príležitosť študovať pokročilé jadrové technológie v Rusku na najlepších vzdelávacích inštitúciách v krajine, aj v  špecializáciách „jadrová energia a technológie“, „fyzikálno-technické vedy a technológie“ a „základné medicínske vedy“. Databáza všetkých ruských univerzít podľa špecializácií a študijných smerov  sa nachádza na webovej stránke: www.future-in-russia.com (podmienkou na získanie štipendia je registrácia a vyplnenie prihlášky na štúdium na príslušnom portáli).

Vláda Slovenskej republiky poskytuje na základe konkurzu svojim občanom, ktorí chcú študovať v Rusku, štipendiá na pokrytie životných nákladov, ako aj cestovných nákladov  na miesto pobytu.

Podrobné informácie je možné získať na webovej stránke www.saia.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 59 30 47 00, +421 2 59 30 47 11. Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty – vysokoškolské štúdium, ďalšie odborné vzdelávanie a jazykové stáže v Ruskej federácii – do Slovenskej akademickej informačnej agentúry SAIA, je 18. februára 2020.

Okrem toho žiadosť o štúdium v Rusku môžete podať v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave do 1. marca 2020 (kontaktná osoba - I.V. Kuznetsova, tel. +421 252625982, e-mail: rus.kult.centrum @ stonline.sk).

 

Uvidíme sa v Rusku!


  

redakcia z Rusemb