04.8.2012 10:55:06

Vzdelaní, mladí a majetní sú za demokraciu, ostatní za poriadok

Väčšina Rusov je presvedčených, že pre Rusko je poriadok dôležitejší ako demokracia (72 oproti 16-tim percentám).
Od roku 2000 sa toho príliš veľa nezmenilo, keď za poriadok hlasovalo 75 percent respondentov. Naopak v posledných rokov rastie skupina zástancov demokracie keď z 11-tich percent narástla na 16 percent.
Poriadok je prioritným pre ruských komunistov KPRF
(88 %) a pre „Spravodlivé Rusko“ (85 %). Podiel týchto respondentov je vysoký medzi seniormi (78 %), medzi ľuďmi s nižším vzdelaním (77 %) a medzi najmenej majetnými (77 %). Demokratické hodnoty naproti tomu podporujú predovšetkým 18 – 24 roční (23 %), vysokovzdelaní (21 %) a dostatočne majetní respondenti (24 %).
Prieskum sa zaoberal aj otázkou čo Rusi vidia za pojmom poriadok. Politickú a ekonomickú stabilitu štátu (41 %), strohú disciplínu (18 %), vťahovanie silových štruktúr do zabezpečovania boja s trestnosťou (7 %). A ako obmedzenie demokratických práv a slobôd (len 1 %) respondentov.
V posledných rokoch nastali v predstavách Rusov o poriadku niektoré zmeny. Zmenšil sa počet tých, ktorí pod poriadkom vnímajú politickú e ekonomickú stabilitu
(zo 46 % v roku 2000 na 41 % v roku 2010), tých, ktorí to vnímajú ako boj o moc (z 32 do 27 %), ako rozkrádanie štátu (z 34 do 25 %), ako prísne dodržiavanie zákonov (z 35 do 24 %) a ako vtiahnutie silových štruktúr do boja s trestnosťou (z 13 do 7 %). Naopak, od roku 1994 narástol podiel tých, ktorí poriadok vnímajú ako sociálnu ochranu menej majetných vrstiev obyvateľstva (z 11 do 25 %) a ako možnosť realizácie práv pre každého (z 13 na 25 %).
Za demokraciou Rusi vidia predovšetkým slobodu slova, tlače a náboženského vyznania (44 %), ekonomický rozkvet štátu (28 %), prísne uplatňovanie zákona (21 %), poriadok a stabilitu (19 %), voliteľnosť svojich zástupcov (18 %), „bezduché táranie“ (11 %) a slobodu konania pre každého (10 %). V najmenšej miere Rusi za pojmom demokracia vnímajú anarchizmus a bezvládie (po 6 %) a podriadenie sa menšiny väčšine (4 %).
Tento celoruský prieskum bol vykonávaný v dňoch 9. – 11. januára 2010 na vzorke 1600 ľudí v 160 obciach a mestách, v 42 oblastiach, krajoch a republikách Ruskej federácie. Organizátori pripúšťajú prípadnú štatistickú odchýlku maximálne na úrovni 3,4 percenta.
-vmi-, podľa evrazia.ru, 12. apríl 2010