04.8.2012 10:55:06

Výstava sovietskeho umenia

Moskovské úrady a združenie Manéž usporiadajú 7. - 28. februára v muzeálno-výstavnom centre Robotník a roľníčka výstavu sovietskeho umenia Robotníci a roľníčky. V expozícii budú obrazy a fotografie z muzeálnych a súkromných zbierok. Témou výstavy je socialistický realizmus s jeho hlavnými hrdinami: baníkmi, stavbármi a roľníkmi.
V rámci výstavy sa tiež premietnu sovietske filmy, vrátane snímok z 30. rokov minulého storočia.
Podľa Hlas Ruska, 1. február 2013