15.3.2019 19:34:00

Výstava Rôznorodosť Gogoľa - pozvánka RCVK

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Vás pozýva

dňa 21. marca o 17.00 hod (štvrtok)

do budovy RCVK (ul.Fraňa Kráľa, Bratislava)

na otvorenie výstavy

Štátnej historicko-umeleckej a literárnej

pamiatkovej rezervácie «Abramcevo»

«RÔZNORODOSŤ GOGOĽA»

pri príležitosti 210. výročia

narodenia ruského spisovateľa,

dramatika N.V. Gogoľa

 

(1809-1852)

viď pozvánka

http://www.srspol.sk/down/16.pdf

vstup zadarmo

redakcia, prevzaté z linkov RCVK