28.11.2015 19:53:08

Výnos ruských hospodárskych opatrení voči Turecku

 

Prezident V. Putin vo výnose „O opatreniach na zabezpečenie národnej bezpečnosti RF a ochrane občanov RF od zločinného a iného protiprávneho konania a o špeciálnych ekonomických opatreniach vo vzťahu k Tureckej republike“.

 

Opatrenia, ktoré obsahuje výnos:

  • zaviesť zákaz alebo obmedzenie dovozu na územie RF jednotlivých druhov tovaru, ktoré majú pôvod v Turecku (okrem tovarov, dovezených na osobnú potrebu v rozsahu, ktoré umožňuje právo Eurázijský hospodársky zväz);
  • Zakázať alebo obmedziť na území RF činnosť organizácií, nachádzajúcich sa pod jurisdikciou Turecka;
  • Zakázať zamestnávateľom v Rusku od 1. 1. 2016 zamestnáva´t pracovníkov z radu občanov Turecka, ktorí nie sú pracovných alebo občiansko-právnych vzťahoch so zamestnávateľmi k 31. 12 2015+
  • Od 1. 1. 2016 pozastaviť účinnosť bezvízového režimu s Tureckom. Tieto opatrenia sa netýkajú občanov Turecka, ktorí majú povolenie na dočasný pobyt na území RF a občanov, nasmerovaných na práce v diplomatickom predstaviteľstve a v konzulských úradoch, nachádzajúcich sa na území RF.
  • Cestovným kanceláriám a cestovným agentom sa nariaďuje pozastaviť predaj turistických produktov na návštevu Turecka občanmi RF.

Vláde sa nariaďuje:

  • spracovať zoznamy tovarov a služieb a aj zamestnávateľov, ktorí spadajú pod účinnosť výnosu;
  • spracovať zoznam kontraktov na dodávku tovarov a služieb, pri ktorých sa hospodárske opatrenia voči Turecku neuplatňujú;
  • prijať opatrenia, predpokladajúce zavedenie zákazu na charterovú prepravu Rusko – Turecko a posilnenie kontroly správania sa tureckých spoločností na území RF s cieľom zabezpečenia bezpečnosti.
  • posilniť kontrolu v prístavoch a kontrolu dopravnej bezpečnosti v ruských námorných prístavoch v Azovsko-čiernomorskom bazéne, vrátane odvrátenia nezákonnej prítomnosti námorných a iných plavidiel v ruských námorných prístavoch.

Podľa ria.ru, 28. 11. 2015