04.8.2012 10:55:06

Výhodný daňový režim v Titánovej doline

V Titánovej doline budovanej v Sverdlovskej oblasti zavedú maximálne výhodný daňový a colný režim. Informovali o tom v administrácii regiónu.
Titánová dolina je osobitá hospodárska zóna, v ktorej neexistujú dane na majetok, na pôdu a na dopravu. Aj daň zo zisku tu bude menšia, namiesto celoštátnych 20 percent tu bude 15,5 percentná sadzba. Zrušia sa aj poplatky na dovoz tovarov zo zahraničia.
V Titánovej doline budú postavené závody na výrobu kovov získavaných na základe poznatkov z vývoja inovačných technológií.
Podľa Hlas Ruska, 21. december 2010