31.12.2015 11:36:53

VYHLÁSENIE ŠTÁTNEJ DUMY Ruskej federácie: "O neprípustnosti znesvätenia a ničenia pamätných miest a vojnových hrobov sovietskych vojakov v Poľskej republike"

Štátna Duma Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie vyjadruje hlboké rozhorčenie nad prípadmi znesvätenia a ničenia v Poľskej republike vojnových hrobov, náhrobkov, pomníkov a ďalších pietnych objektov zvečňujúcich  pamiatku sovietskych vojakov, ktorí obetovali svoje životy za oslobodenie krajiny od fašizmu.

Odsúhlasené oficiálnou Varšavou rozhodnutie o demontovaní pamätných objektov v spojení s prejavmi vandalizmu zo strany neznámych, a zvyčajne zostávajúcich nepotrestanými osôb, sa stávajú normou vo vzťahu k miestam pamiatky a vojnovým hrobom vojakov a dôstojníkov Červenej armády na poľskej pôde. Pre našu krajinu, ktorá porazila nacizmus za cenu obrovského úsilia a straty miliónov ľudských životov, takéto činy sú absolútne neprijateľné.

Štátna Duma hodnotí takéto počínanie ako priamu výzvu pre presvedčenie všetkých  skutočných antifašistov, ktorí obetovali svoje životy v boji za vyslobodenie ľudu Európy z nacistického područia.

Poslanci Štátnej Dumy vyjadrujú pobúrenie nad pretrvávajúcimi pokusmi o prepis dejín, znevažovania prispenia sovietskeho ľudu do porážky nacistického Nemecka a prekrúcania úlohy Červenej armády v oslobodzovaní Poľska.

Len v roku 2015 v Poľskej republike bolo zaznamenaných takmer tridsať prípadov znesvätenia alebo zničenia sovietskych pamätných objektov. Tieto prípady rúhačského vandalizmu zostali bez povšimnutia z poľskej strany. Nemôžeme si pripomenúť žiadne vyhlásenia zástupcov štátnej moci, ktoré by odcudzovali takéto činy, a úradné vyšetrovanie týchto rezonujúcich trestných činov v mnohých prípadoch skončilo ospravedlnením vinníkov.

Výsledkom tejto politiky považujeme rozhodnutie o demolácii pomníka generálovi armády dvojnásobnému Hrdinovi Sovietskeho zväzu I.D.Čerňachovskému, postaveného na mieste jeho smrti v mestečku Pieniężno,   zneuctenie neznámymi vandalmi viac ako 50. náhrobkov a pomníkov na vojenských hroboch sovietskych vojakov na cintoríne v meste Gmina Milejczyce, kde je pochovaných asi 1600 vojakov Červenej armády, ktorí padli na poľskej zemi, demontáž pomníka sovietskemu vojakovi-osloboditeľovi v meste Mielec koncom novembra 2015. Niekoľko dní predtým v meste Garwolin neznáme osoby zničili desiatky náhrobkov na vojenskom cintoríne, kde je pochovaných viac ako 10. tisíc našich vojakov. To sú len niektoré prípady zhanobenia pamätných miest.

Za prejav mimoriadneho cynizmu poslanci Štátnej Dumy považujú skutočnosť, že tieto udalosti sa dejú v Poľsku v roku 70. výročia Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 - 1945 a skončenia Druhej svetovej vojny.

Štátna Duma upozorňuje poľské mocenské orgány na nutnosť poctivého vykonávania dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Poľskej republiky o vojenských hroboch a pamätných miestach obetí vojny alebo represií zo dňa 22. februára 1994. Na nutnosť plniť svoje záväzky „v rámci bilaterálnych a multilaterálnych dohôd o starostlivosti a ochrane pamiatok, vrátane pamätných objektov, kde sa nachádzajú pozostatky cudzích vojakov alebo vojnových obetí“, sa upozorňuje v odseku 9.5 Rezolúcie 1652 (2009) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy „O pomníkoch, ktoré sú predmetom rôznych historických výkladov v členských krajinách Rady Európy“.

Zo svojej strany Ruská federácia spĺňa všetky uložené povinnosti, vzťahujúce sa na ochranu a zachovanie pamätných miest a pohrebísk poľských občanov (napríklad, v Smolenskej a Tverskej oblasti), zaisťuje starostlivosť o vojnové hroby, náhrobky, pamätníky a ďalšie pamätné objekty, ako aj ich udržiavanie v požadovanom stave.

Štátna Duma apeluje na Snemovňu Poľskej republiky, aby ukončila vojnu proti pomníkom a pamätným memoriálom. Pomníky, obelisky a náhrobky vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí obetovali svoje životy za oslobodenie Poľska, by mali byť spoľahlivo chránené štátom.

Poslanci Štátnej Dumy vyzývajú poľskú stranu prijať dôkladné opatrenia na zistenie a potrestanie zločincov-vandalov a tiež bezodkladnú obnovu zničených náhrobkov a memoriálov, ktoré slúžia prejavom hlbokej úcty k hrdinstvu vojakov.

Poslanci Štátnej Dumy zostávajú presvedčenými stúpencami posilňovania priateľských a dobrých susedských vzťahov so všetkými národmi a sme i naďalej pripravení nacieliť naše úsilie na budovanie rusko-poľských vzťahov výhradne smerom k všestrannej spolupráci pre dobro našich národov a štátov.

Predseda Štátnej Dumy Federálneho Zhromaždenia RF                                                  

Sergej NaryškinŠtátna Duma RF