20.3.2018 22:29:27

Vyhlásenie Občianskeho združenia Spoločnosť práv občanov SPO k vnútropolitickej situácii a k organizácii zhromaždenia 21. 3. 2018

youtube.com