26.5.2020 14:02:13

Vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Najvyšší štátnici USA - prezident D. Trump a štátny tajomník M. Pompeo - oznámili zámer odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi (ZON).

 Je to z hľadiska európskej bezpečnosti poľutovaniahodný krok - mimochodom ZON, uzavretá z iniciatívy Spojených štátov, je vnímaná ako jej kľúčová zložka. Toto rozhodnutie Washingtonu však ruskú stranu neprekvapilo - plne harmonizuje s jeho nasmerovaním na rozvrátenie celého komplexu dohôd v sfére kontroly zbrojenia a budovania dôvery vo vojenskej oblasti. Zároveň sa ignorujú záujmy spojencov, vyjadrenia mnohých členov Kongresu USA, autoritatívne názory amerických a európskych expertov, medzi nimi aj tých, ktorí po desaťročia  implementovali ZON.

Vedenie USA si počína podľa šablóny, vypracovanej pri odstúpení od zmluvy o INF. Predovšetkým a hlavným krokom je vzniesť voči Rusku obvinenia s cieľom zamaskovať vlastnú deštrukčnú činnosť. Na zverejnené nároky americkej strany sme už desiatky krát odpovedali – aj verejne, aj rôznymi diplomatickými formátmi  (v Poradnej komisii pre otvorené nebo, pri dvojstranných kontaktoch). Objavilo sa však nové obvinenie: Rusko „využíva informácie o kritickej infraštruktúre v USA a Európe, získane  pri vykonávaní zmluvy, na zacielenie svojich super presných zbraní“. A to uvádza stránka, ktorá od samého začiatku trvala na sprístupnení celého územia signatárskej krajiny pre prieskumné lety (predovšetkým, samozrejme, ZSSR a následne aj Ruska).

Odporúčame Washingtonu aby zverejnil kompletný zoznam  ruských objektov, ktoré boli letecky zmapované v posledných rokoch. Využívajúc svoje práva, ktoré zo zmluvy ZON  vyplývajú,  Rusko konalo striktne v rámci jej ustanovení a v tomto ohľade americkí kolegovia nemali predtým žiadne výhrady. Očividne, teraz, pociťujúc ostrý deficit argumentov na ospravedlnenie ich konania, sú odporcovia ZON nútení siahnuť po tejto vykonštruovanej téze.

USA sa snažia vytvoriť dojem, že oni samotní, ich spojenci a spoločníci rovnakého zmýšľania bezúhonne vykonávali ZON. Nie je to tak. Máme k nim viacero otázok a niektoré z nich sú veľmi závažné. Avšak, americká strana sa takmer vždy vyhla ich prerokúvaniu alebo odsúvala plnenie svojich záväzkov niekedy aj o mnoho rokov. Ako „ústretovosť“  však trvala na neodkladnej implementácii vlastných požiadaviek. To je presná príčina nezdaru pokusov signatárskych krajín  ZON o možné komplexné riešenie  problémov Zmluvy.

Rovnaký postoj je zrejmý aj zo súčasných vyhlásení oficiálnych predstaviteľov:  USA môžu prehodnotiť svoje rozhodnutie o stiahnutí zo ZON, ak Rusko v najbližších mesiacoch bezpodmienečne splní všetky ich požiadavky. Toto je ultimátum. Na tomto základe konverzácia nebude možná.

Sme otvorení dialógu, ale iba na základe rovnoprávneho zásadového postoja,  orientovaného na vzájomné rešpektovanie záujmov a obáv. Washington však nie je tomu naklonený  a uprednostňuje konkrétne odstúpenie od Zmluvy. Je to poľutovaniahodné, pretože to spôsobuje európskej bezpečnosti veľkú škodu. Neposilní sa týmto ani bezpečnosť samotných Spojených štátov, ale ich autorita v medzinárodných záležitostiach určite utrpí. Deštruktívne nasmerovanie na zlom ZON spochybňuje schopnosť dohovárať sa a konzekventnosť Washingtonu. To vyvoláva vážne obavy aj medzi spojencami tejto krajiny.

Rusko bude stavať svoje ďalšie vzťahy so ZON výlučne na základe záujmov národnej bezpečnosti pri vzájomnom pôsobení so svojimi spojencami a partnermi.

redakcia z Rusemb