26.11.2018 20:45:15

Vyhlásenie k posledným udalostiam v Kerčskom prielive

Predseda Koordinačnej rady Medzinárodnej asociácie Priateľov Krymu Ján Čarnogurský dáva nasledovné vyhlásenie k posledným udalostiam v Kerčskom prielive:

Predseda Koordinačnej rady Medzinárodnej asociácie Priateľov Krymu Ján Čarnogurský vyjadruje nádej, že predstavitelia ukrajinského štátu nepodniknú žiadne kroky, ktoré by obmedzili právo ukrajinského ľudu zvoliť si riadne a v stanovených termínoch svojho prezidenta/prezidentku a poslancov Verchovnoj Rady.

Bratislava, 26. novembra 2018.

                                                                                                                                                                       JUDr. Ján Čarnogurský

- r -