18.1.2020 12:29:23

Výber z prejavu Sergeja Lavrova na tlačovej konferencii o výsledkoch činnosti ruskej diplomacie v roku 2019

Šéf ruskej diplomacie
Šéf ruskej diplomacie
(foto: zdroj:aps.dz)


Prinášame Vám výber z prejavu S.V.Lavrova, povereného vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF na tlačovej konferencii o výsledkoch činnosti ruskej diplomacie v roku 2019:


• Ruská diplomacia uskutočňuje nezávislý a viacvektorový kurz vytýčený prezidentom krajiny. Vyhlásil to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov na tlačovej konferencii o výsledkoch činnosti ruskej diplomacie v roku 2019. „Ruská diplomacia sa uberá kurzom, ktorý vytýčil prezident krajiny. Je to nezávislý viacvektorový kurz,“ uviedol poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov. „Rusko vynakladá všetko úsilie na znižovanie medzinárodného napätia a posilňovanie právnych a demokratických zásad medzištátnej komunikácie.“ „Samozrejme, usilujeme sa prispievať k udržaniu globálnej a regionálnej bezpečnosti vo všetkých dimenziách,“ dodal.

 

• Agresívne kroky mnohých západných štátov, predovšetkým USA, sú kľúčovým destabilizujúcim faktorom na medzinárodnej scéne. Vyhlásil to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí Sergej Lavrov na tlačovej konferencii o výsledkoch činnosti ruskej diplomacie v roku 2019. Podľa neho je dnes svet „ešte zmietaný nepokojom“. „Kľúčovým destabilizujúcim faktorom zostáva agresívna línia mnohých západných krajín, predovšetkým našich amerických kolegov, o ničení medzinárodnej architektúry právnej bezpečnosti, nahradenie medzinárodného práva vlastným vymysleným svetovým poriadkom,“ zdôraznil Sergej Lavrov.

 

• Washington tým, že odopiera zástupcom celého radu štátov účasť na podujatiach OSN, otvorene zneužíva výsady krajiny, v ktorej sa nachádza ústredie medzinárodnej organizácie. Uviedol to, poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Vo Washingtone začali otvorene zneužívať výsady krajiny, v ktorej sa nachádza ústredie medzinárodnej organizácie.“

 

• Podpora politického dialógu a riešenie humanitárnych problémov Sýrie je jednou z bezpodmienečných priorít zahraničnej politiky Ruskej federácie, vyhlásil Sergej Lavrov. Medzi naše bezpodmienečné priority patrí boj proti medzinárodnému terorizmu, a to aj v SAR, podpora politického procesu v tejto krajine, riešenie naliehavých humanitárnych problémov sýrskeho ľudu, “uviedol Sergej Lavrov. K úspechom minulého roka patrí, vďaka koordinovanému úsiliu krajín - garantov Astanského formátu, spustenie činnosti medzi sýrskeho Ústavného výboru.“

 

• Sergej Lavrov označil zámer „európskej trojky“ spustiť mechanizmus riešenia sporov o jadrovej dohode s Iránom za „nebezpečný smer“. Toto je alarmujúca situácia. A teraz naberá ešte nebezpečnejší smer: tri európske krajiny - účastníčky JCPOA - Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko - zaslali list vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci Josepovi Borrellovi, v ktorom uviedli, že chcú začať procedúru riešenia sporov, ktorá je stanovená v samotnom Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), “ povedal Sergej Lavrov.

 

• Moskva má v úmysle využiť možnosti medzinárodných organizácií na zabránenie pretekom v zbrojení. Uviedol to Sergej Lavrov na tlačovej konferencii o výsledkoch činnosti ruskej diplomacie v roku 2019. „V nasledujúcom roku plánujeme rozvinúť úsilie o zachovanie globálnej bezpečnosti a strategickej stability, vrátane úsilia na nedopustenie pretekov v zbrojení vo vesmíre a neprípustnosti zbrojenia kybernetického priestoru,“ vyhlásil S. Lavrov.

 

• Rusko dúfa, že Rada bezpečnosti OSN podporí výsledok berlínskej konferencie o Líbyi. Vyhlásil to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov. „Hlavná vec teraz je, že po konferencii v Berlíne ide všetko podľa plánu. A Rada bezpečnosti bude podporovať výsledok berlínskej konferencie,“ uviedol. • Rozhodnutia prijaté v rámci samitu „Normandskej štvorky“ v Paríži by nemali zostať len na papieri, ako to bolo v prípade bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Uviedol to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov.


• Rozhodnutia prijaté v rámci samitu „Normandskej štvorky“ v Paríži by nemali zostať len na papieri, ako to bolo v prípade bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Uviedol to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov .

 

• „Podarilo sa dosiahnuť pokrok pri riešení vnútro ukrajinskej krízy. Po trojročnej prestávke sa konal samit v normandskom formáte, keď sa novému vedeniu v Kyjeve podarilo podniknúť kroky na implementáciu rozhodnutí dvoch predchádzajúcich samitov,“ uviedol Lavrov. «Dúfame, že rozhodnutia prijaté v decembri v Paríži nám umožnia posunúť sa vpred na ceste k implementácii minského súboru opatrení. Tieto rozhodnutia by však, samozrejme, nemali zostať len na papieri, ako to bolo v prípade Porošenkovho režimu.

 

• Moskva bude aj naďalej odolávať pokusom prepisovať výsledky Druhej svetovej vojny, uviedol poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov.

 

• Budeme naďalej robiť všetko potrebné na to, aby sme zabránili falšovaniu histórie, zachovali dobré meno vojakov – víťazov a nepripustili revíziu medzinárodne uznaných výsledkov porážky nacizmu, uviedol Lavrov. - Na obranu historickej pamäti sa s nami vydáva veľa zodpovedných štátov sveta. Oceňujem tiež prínos do tejto činnosti našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí. Čakáme svojich zahraničných partnerov na oslavách v Moskve 9. mája.“

 

• Rusko sa aktívne pripravuje na stretnutia predstaviteľov krajín BRICS na Urale a v Petrohrade, uviedol to poverený vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí RF Sergej Lavrov na tlačovej konferencii o výsledkoch čnaším predsedníctvom máme viac ako sto podujatí, mnohé z nich sa budú konať nielen v Moskve a Petrohrade, ale aj v ďalších mestách, najmä na Urale, sa plánujú ministerské stretnutia. Myslím si, že to bude užitočné a samit, ktorý korunuje naše predsedníctvo, sa bude konať v Petrohrade v druhej polovici júla, takže sa aktívne pripravujeme, “uviedol Lavrov. Aktívne sa pripravujeme. Pod predsedníctvom podujatia máme viac ako sto akcií, mnohé z nich sa budú konať nielen v Moskve a Petrohrade, ale aj v ďalších mestách, najmä na Urale, sa plánujú stretnutia ministrov. Myslím si, že to bude užitočné a samit, ktorý korunuje naše predsedníctvo, sa bude konať v Petrohrade v druhej polovici júla, takže sa aktívne pripravujeme,“ uviedol Lavrov.

red. z Rusemb