25.10.2018 07:48:09

Všetko svoje: Rusko prudko znížilo dovoz cukru, mlieka i mäsa

Rusko už v plnej miere uspokojuje vlastné potreby aj v tých najpopulárnejších tovaroch spotrebného koša. Ku dnešnému dňu všetok cukor pre vnútorný trh štát produkuje sám, navyše sa stal jeho čistým exportérom (240 tisíc ton).

Takmer o 50 % sa znížil dovoz suchého mlieka, bravčovina, hydina je na pultoch z 95 % ruská. Minulý rok sa doviezlo 147,7 tisíca ton bravčoviny, v prvom polroku tohto roka už len 36,3 tisíca tony. V mäse sa tým Rusko dostalo na úroveň samo zabezpečenia, teraz rozvíja export.

Prudkým tempom sa z trhu vytláča aj dovozová zelenina, toho roku Rusko dosiahne rekord skleníkovej produkcie. Predpoklad je, že sa jej vyprodukuje milión ton, čo je o 12,3 % viac ako v minulom roku.

Napriek všetkému je táto oblasť najviac závislá na dovozoch. Napríklad na jeseň je 50-60 % rajčín v obchodoch z dovozu.

Podľa ria.ru, 25. 10. 2018