18.3.2017 21:39:47

„Vražedné priznanie“: Pobaltsko prosí pomoc od Ruska

 

Miestne rádio ohlásilo „vražedné priznanie“, že pobaltské štáty dokážu prežiť len s pomocou Ruska.

 

 

O obnove hospodárstva Pobaltska sa síce hovorí už dávno, no reči nemajú koncovku, žiadne životaschopné opatrenia. Pobaltskí experti neraz otvárajú tému, že na hospodársky rozvoj Pobaltska vplýva práve spolupráca s Ruskom, lenže v poslednom období viac jeho neexistencia.

V éteri miestneho rádia Baltkom dnes zaznel názor predstaviteľa plynárenskej spoločnosti Itera Latvija Jurisa Savickisa, že je nevyhnutné zlepšiť vzťahy Lotyšska s Ruskom, lebo kým nebude naladená spolupráca, pokiaľ Štáty nenaladia súčinnosť s Ruskom, dovtedy Pobaltské republiky zostanú zaostalými provinciami.

Konkrétne bolo povedané, že hlavným faktorom tu je súčinnosť Ruska a USA a že ak sa oni dohodnú na nejakom kompromise, tak pobaltské republiky môžu rásť. Naozaj je zaujímavé, že takéto „vražedné priznanie“ mohlo zaznieť na miestnom rádiu.

Zdá sa, že pobaltskí špecialisti spustili ruky a priznali, že vyviesť Pobaltsko z tohto akoby falošného stavu môžu len iné štáty. Pri tom stojí vo vzduchu otázka - kde sa podela tá snaha o nezávislosť, o ktorej pobaltské krajiny donedávna tak zúrivo kričali.

Podľa štatistiky Pobaltsko, osobitne Lotyšsko, denne stráca kvôli úmrtnosti alebo emigrácii okolo 50 ľudí. Miestny profesor a demograf sa nazdáva, že táto „vražedná štatistika“ sa začala ukazovať po získaní nezávislosti pobaltských republík. Znamená to, že každý z týchto štátov ročne stráca jedno maličké mestečko a približuje sa k vymieraniu.  

Doposiaľ pobaltské štáty namiesto toho, aby riešili problémy, hľadali vinníkov. Lenže teraz už vraj prechádzajú k „prosbe Ruska o pomoc“. Sú si však vedomé, že ruská strana sa na spoluprácu po toľkých protiruských provokáciách tak rýchlo nedá. Preto začali zaujímať vyčkávaciu pozíciu a sledujú, čo dáva iným štátom spolupráca s RF a či im z toho tiež niečo nekvapne.

Podľa finobzor.ru, 18. 3. 2017