23.9.2016 16:29:17

Voľby sú platné a legitímne

Ústredná volebná komisia RF zhodnotila výsledky volebnej kampane do siedmeho funkčného obdobia Štátnej dumy. Komisia pokladá voľby z 18. septembra 2016 za legitímne a potvrdila ich výsledky. Už v piatok novozvolení poslanci dostanú telegramy – oznamy potvrdzujúce ich zvolenie.

Voľby sú platné a legitímne

 

Zasadnutie Ústrednej volebnej komisie bolo pôvodne naplánované na 23.00 hod. miestneho času, ale neskôr ho o hodinu posunuli. Predchádzalo mu totiž mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa venovali sťažnostiam na priebeh volieb, konkrétne od strany „Jabloko“( po rusky Российская демократическая партия "Яблоко"), ktorá žiadala, aby voľby neboli uznané za legitímne. Ich sťažnosti však nebolo vyhovené. Vedúca Ústrednej volebnej komisie Ella Panfilovová vyhlásila: „Dovolím si tvrdiť, že bez ohľadu na niektoré narušenia, ku ktorým došlo a ktorými sa budeme zaoberať, budeme sa zaoberať každou jednou sťažnosťou, prebehli legitímne.“ E. Panfilovová vyjadrila tiež presvedčenie, že Ústrednej volebnej komisii sa podarilo uskutočniť transparentné voľby v súlade s pravidlami konkurenčného boja. S týmto súhlasili všetci členovia Ústrednej volebnej komisie a všetci podpísali zápisnicu a tabuľky výsledkov volieb. Schválili tiež uznesenie o ich celkových výsledkoch. „Výsledky volieb sú legitímne a platné“, – vyhlásil podpredseda Ústrednej volebnej komisie RF Nikolaj Bulajev.

 

Nová Štátna duma.

 

Voľby 18. septembra sa po prvý raz po dlhšej prestávke konali podľa kombinovaného volebného systému: 225 poslancov zo 450 volili na základe federálneho zoznamu, 225 – v jednomandátových volebných obvodoch. Podľa výsledkov schválených Ústrednou volebnou komisiou strana „Jednotné Rusko“ získala v  Štátnej dume siedmeho funkčného obdobia 343 mandátov, z toho 140 na základe federálneho zoznamu a 203 v jednomandátových volebných obvodoch. Takto strana „Jednotné Rusko“ získala ústavnú väčšinu (zaručuje ju 300 mandátov), čo jej umožňuje prijímať ústavné zákony bez súčinnosti s inými frakciami.

 

V Štátnej dume šiesteho funkčného obdobia mala strana Jednotné Rusko celkove 238 mandátov. Na druhom mieste so 42 mandátmi bola Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), na treťom Liberálno – demokratická strana Ruska (LDPR) s 39 mandátmi, napokon – strana Spravodlivé Rusko s 23 mandátmi.

 

Všetky uvedené strany podstatne stratili v porovnaní so svojím terajším zastúpením v Štátnej dume, kde komunisti mali 92 mandátov, poslanci zo strany Spravodlivé Rusko – 64, a liberálni demokrati – 56 mandátov. To znamená, že, napríklad, Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF) teraz nemôže samostatne postupovať požiadavky na Ústavný súd, pretože na to by potrebovala mať najmenej 90 poslaneckých „autogramov“. Strany sa očividne budú musieť „uskromniť“ aj vo veci riadenia výborov dolnej komory parlamentu, ale ich počet ešte nebol schválený.

 

Zároveň však treba konštatovať, že bez ohľadu na zjavné straty na počtoch poslaneckých mandátov opozície, len parlamentnej „štvorke“ sa podarilo znova získať zastúpenie v Štátnej dume.

 

Na základe jednomandátových okruhov sa do Štátnej dumy dostali ešte dvaja kandidáti za takzvané malé strany – vodca strany „Vlasť“ Alexej Žuravľov (v Štátnej dume predchádzajúceho, šiesteho funkčného obdobia, člen frakcie Jednotné Rusko) a vedúci federálneho politického výboru Občianska platforma Rifat Šajchutdinov, ale týmto stranám sa nepodarilo ani len priblížiť k vytúženej päťpercentnej hranici stanovenej na postup do Štátnej dumy.

 

Okrem toho, na základe jednomandátových obvodov (Republika Adygea) bol do novej Dumy zvolený nezávislý kandidát Vladislav Reznik, ktorý bol v minulej Dume tiež členom strany Jednotné Rusko. Toto je jediný úspešný nezávislý kandidát z takmer dvoch desiatok kandidujúcich v kontrolných obvodoch.

 

Odísť či zostať?

 

Zoznam zvolených poslancov Štátnej dumy tvorí prílohu k uzneseniu o celkových výsledkoch hlasovania, schválenému Ústrednou volebnou komisiou. Ako uviedla Ella Panfilovová, už v piatok novým poslancom odošlú telegramy – oznámenia, ktoré potvrdzujú ich zvolenie. Poslancom, zvoleným na základe federálneho obvodu. Telegramy odošle Ústredná volebná komisia RF, poslancom zvoleným na základe jednomandátových obvodov – obvodné volebné výbory príslušných obvodov.

 

Zvolení ľudoví poslanci sú povinní najneskôr do piatich dní od prevzatia správy predložiť komisii kópiu dokladu o tom, že sa vzdávajú povinností nezlučiteľných so štatútom poslanca Štátnej dumy, alebo kópiu dokladu o tom, že do troch dní od prevzatia potvrdenia o zvolení podali žiadosť o uvoľnenie z týchto povinností. V opačnom prípade Ústredná volebná komisia postúpi mandát ďalšiemu kandidátovi v poradí v príslušnej regionálnej skupine v straníckom zozname. Pred nejakým časom bola uverejnená správa, že napríklad mandátov sa zriekajú vedúce osobnosti RF, ktoré stoja na čele regionálnych skupín na federálnom zozname strany Jednotné Rusko.

 

V prípade, že sa mandátu zriekne poslanec – jednomandátnik, prebehnú v jeho obvode dodatočné voľby. Už sa vie, že jeden mandát v novej Štátnej dume  zostane neobsadený približne na jeden rok. Hovorca Dolnej komory šiesteho volebného obdobia Sergej Naryškin, ktorý zvíťazil v jednomandátovom obvode, bude riadiť Službu zahraničnej rozviedky. Ako uviedla tlačová agentúra TASS, tajomníčka Ústrednej volebnej komisie Maja Grišinová, opakované voľby v jeho obvode sa môžu uskutočniť v rámci jednotného hlasovania v septembri roku 2017.

 

 

Účasť ako účasť

 

 

Účasť voličov na voľbách do Štátnej dumy, zaznamenaná Ústrednou volebnou komisiou RF tvorila 47,88%. V absolútnych číslach to znamená, že svoju občiansku povinnosť si splnilo 52 miliónov 700 tisíc 922 voličov, – uviedol podpredseda Ústrednej volebnej komisie RF Nikolaj Bulajev. Volebná účasť na voľbách do Štátnej dumy v roku 2011 tvorila 60,21%. Keď Ella Panfilovová hovorila o aktivite občanov v týchto voľbách, ešte 19. septembra ju hodnotila ako normálnu. Účasť ako účasť – povedala. „Účasť v tohoročných voľbách do Štátnej dumy je celkom normálna. Áno, je priemerná, nie je nízka“, – myslí si vedúci fondu Inštitútu sociálno-ekonomických a politických štúdií Dmitrij Badovskij. Podľa jeho mienky „taká účasť plne zodpovedá charakteru kampane so silným favoritom, v úlohe ktorého vystupovala vládnuca strana Jednotné Rusko a absentujúcemu motívu radikálnej emocionálnej mobilizácii ku koncu kampane.“

 

Aj iní experti si všímajú, že účasť vo voľbách do Štátnej dumy odráža celoeurópske tendencie.

 

„Analýza rozletov“ bude pokračovať

 

V kontakte s novinármi po nočnom zasadnutí Ella Panfilovová zdôraznila, že „nadmerný“ počet narušení volieb, ktorý by sa mohol pokladať za kritický a znehodnotiť kampaň“, neexistuje. V reakcii na sťažnosti strán opakovane zdôrazňovala, že všetky podnety, ktoré komisia dostala, budú dôkladne prešetrené. „Teraz pristúpime k hodnoteniu výsledkov (volieb), ale aj naďalej sa budeme vážne zaoberať každou sťažnosťou a prešetríme ju. A obrátime sa aj na Prokuratúru a prostredníctvom prokuratúry na súdy“, – ubezpečila Ella Panfilovová.

 

Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie tiež prisľúbila, že v prípade príliš hrubých narušení, môžu byť výsledky volieb v tom či onom okruhu anulované. „Nikto nemá väčší záujem ako my na tom, aby boli všetky fakty sústredené a tam, kde skutočne došlo k mimoriadnemu porušeniu v obvodoch alebo volebných okrskoch, budeme prví, čo budú nástojiť, aby boli voľby anulované“ – vyhlásila.

 

Problém porušenia volebného zákona sa odrazil aj v osobitnom názore, ktorý tvorí prílohu k záverečnej zápisnici. Jevgenij Koľušin, člen Ústrednej volebnej komisie, ktorý ju pripravil, je členom KPRF. Vyhlásil, že konkrétne televízia dávala prednosť jednej z kandidujúcich strán, ale ani právoochranné orgány ani volebné komisie nepodnikli príslušné kroky, aby odhalili a potrestali objednávateľov, autorov mimoriadne drahých agitačných klamstvo šíriacich novín, ktoré sa vo veľkom rozširovali“.

 

„Ústredná volebná komisia poukázala na to, že spoločenský potenciál komisií sa nie vždy využíva v záujme slobodných volieb“, – vyhlásil Jevgenij Koľušin a dodal, že nezávislosť väčšiny volebných výborov nie je zabezpečená, že často ich riadia zástupcovia vládnucej strany.

 

Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie E. Panfilovová v mnohom súhlasila s  mienkou Jevgenija Koľušina. „Ak mám byť úprimná, ja prakticky súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Som toho názoru, že si treba pozorne všetko vypočuť, že je to skutočne to, s čím sme sa stretli, s čím sa stretla legislatíva. Môže to poslúžiť ako základ našej práce na chybách, vrátane, aj na vytváraní našich návrhov na zjednodušenie a odbyrokratizovanie legislatívy, čo by umožnilo odstrániť prekážky na ceste k registrácii, overovaniu podpisov atď.“ – zdôraznila E. Panfilovová.

 

E. Panfilovová prisľúbila, že sa stretne so všetkými vodcami strán, či už tými, čo sa zúčastnili na voľbách, alebo tými, čo sa im to nepodarilo, aby s nimi prediskutovala ponaučenia, ktoré vyplynuli v minulej kampane. „Sme pripravení na vážny rozhovor v akejkoľvek podobe, aby nasledujúce voľby boli pripravené lepšie ako tieto“, – uviedla.

 

Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie E. Panfilovová tiež ohlásila „analýzu rozletov v regionálnych volebných výboroch. S komisiami „rozanalyzujeme rozlety“. Bude to veľmi dôkladná analýza“, – povedala.

 

Pokiaľ ide o Jevgenija Koľušina, ten vyhlásil, že už na jeseň tohto roka pretransformujú 55 regionálnych volebných výborov a vyjadril nádej, že sa do nich podarí dosadiť ľudí, ktorí „sú ochotní brať na seba spolu s nami (s Ústrednou volebnou komisiou) nielen zodpovednosť, ale že to budú vedieť robiť profesionálne, bez toho, aby niektorého účastníka procesu poškodili.“

 

Po zhodnotení výsledkov volieb nutne vystúpila otázka hodnotenia práce členov Ústrednej volebnej komisie. V predvečer volieb E. Panfilovová vyhlásila, že je pripravená odísť z funkcie, ak jej pričinením „voľby prepadnú“. Na dnešnom zasadnutí, kde komisia analyzovala sťažnosti na priebeh volieb, spresnila, že neodíde z Ústrednej volebnej komisie, kým sa všetky podnety neprešetria.

 

Po zhodnotení výsledkov volieb pedsedníčka Ústrednej volebnej komisie E. Panfilovová novinárom oznámila, že momentálne nevidí dôvod, pre ktorý by mala odísť. „V každom prípade, kým naša Ústredná volebná komisia neprešetrí všetky podnety a porušenia volebného zákona, ku ktorým došlo, je v mojom záujme, aby som očistila pole pre nasledujúcu volebnú kampaň a tak zvýšila úroveň dôvery, preto odchod nemá zmysel“, – uviedla E. Panfilovová.

 

Už v piatok sa uskutoční stretnutie Ústrednej volebnej komisie s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Na tento deň je naplánované aj stretnutie hlavy štátu s lídrami strán, ktorí sa po výsledkoch volieb dostali do Štátnej dumy.

http://tass.ru/elections2016/article/3646418/


Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike