04.8.2012 10:55:06

Vojna proti Iránu je vojnou proti Rusku

Generálplukovník v zálohe Leonid Ivašov (bývalý náčelník hlavnej správy medzinárodnej vojenskej spolupráce MO RF a v súčasnosti prezident Akadémie geopolitických vied) zastáva názor, že po odstránení monopolu na atómové zbrane sa tieto prostriedky stali najmierumilovnejšími. Premenili sa totiž na brzdiaci faktor. A preto hovoriť, že ich prípadné vlastníctvo Iránom bude katastrofou, netreba. Nie, katastrofa to nebude, len región sa stane stabilným a budú sa musieť nachádzať iné cesty na spoluprácu.
Posledným dôkazom tohto tvrdenia sú India a Pakistan. Kým nevlastnili atómové zbrane, každoročne mali veľmi veľa vzájomných konfliktov. No akonáhle ich získali, hneď sa obe strany začali správať zdržanlivejšie.
Problém Iránu a celej oblasti spočíva v atómovom monopole jednej strany. Izraela, USA, Veľkej Británie... Irán si chce len zabezpečiť bezpečný rozvoj. Samozrejme, že popri tom má pretenzie aj na nejaké líderstvo, na nejaký vyšší štatút v islamskom svete. Nič iné nežiada. A už vôbec nie nanášať po niekom údery, o atómových nehovoriac. To sú hlúposti. Znamenalo by to koniec štátu, celej civilizácie.
Súčasná operácia na Blízkom a Strednom východe – v tej ide len o využitie nástroja nestability a o hru s ním ním proti Číne, Rusku a Európe.
Cieľ je to očividný. Ak sa v regióne rozpúta vojna, Čína i Európa zostanú bez blízkovýchodnej ropy. Vojna sa rozšíri k naším (rozumej ruským) hraniciam, destabilizuje sa severný Kaukaz, rozkolíšu sa naše pozície v oblasti Kaspického mora.
Destabilizácia na ropu bohatého regiónu je jednou z hlavných stratégií USA, presnejšie povedané tých, kto ich riadi a to vôbec nie je Obama.
Rusko môže zastaviť takýto nebezpečný vývoj situácie. Môže zaviesť komplex opatrení – diplomatických, politických, hospodárskych a vojenských.
Oficiálni predstavitelia USA a Izraelu sa otvorene vyhrážajú medzinárodnému spoločenstvu likvidáciou suverénneho štátu. Preto sme povinní prijať v BR OSN adekvátne opatrenia, žiadať zvolanie mimoriadneho rokovania a nastoliť otázku o hrozbe svetovému mieru.
Politické opatrenia musia vyústiť do formovania koalícií. Čína už s nami funguje v otázke Sýrie, India sa tiež oficiálne stavia proti agresii. V podstate treba pokračovať v zlučovaní štátov, ktoré si neželajú vojnu.
V hospodárskej sfére sa netreba zúčastňovať ekonomických sankcií, ktoré spejú k zničeniu Iránu ako štátu bez použitia vojenskej sily. Spoločne treba riešiť otázku prekonávania sankcií.
Prečo sa hanbíme nasadiť vojenské opatrenia, prečo sa vyhýbame dodávkam obrannej techniky? Veď vojna proti Iránu je vojnou proti Rusku. Musíme to vnímať jednoznačne a nie jeden druhého ohlupovať. Konať treba ofenzívne – predovšetkým na politickom a diplomatickom poli.
Dni.ru, 7. apríl 2012