02.1.2020 16:07:54

Vo Francúzsku oslávia výročie narodenia Ivana Bunina

Ruský spisovateľ
Ruský spisovateľ
(foto: zdroj:Wikipedia)

Jubileum Ivana Aleksejeviča Bunina sa bude oslavovať aj vo Francúzsku, informuje TASS. V jeseni 2020 uplynie 150 rokov od narodenia tohto svetoznámeho spisovateľa, prvého ruského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.

 

Takmer celú druhú polovicu svojho života strávil autor Temných alejíPrekliatych dní a mnohých ďalších diel vo Francúzsku. Výročie autora oslávia na festivale "Dni ruskej kultúry", ktorý sa uskutoční v Paríži začiatkom februára. Podľa vyjadrenia Dimitrija de Koška, vedúceho literárneho fóra, klasikovi venujú aj besedu za okrúhlym stolom. Pozvaní do diskusie budú spisovatelia, literárni vedci, historici a iní znalci.

Buninovým azda najslávnejším dielom je Arsenievov život. Román je geniálnou lyrickou výpoveďou autora. Člen Francúzskej akadémie, laureát Goncourtovej ceny (najvýznamnejšieho francúzskeho literárneho ocenenia) Andrej Makin si myslí, že by sa mal každý, čas od času vracať k tomuto románu. Knihu Arsenievov život, ktorá má autobiografické rysy, nazýva spisovateľovým "majstrovským dielom". Samotný Bunin bol presvedčený, že bol ocenený Nobelovou cenou, predovšetkým vďaku spomínanému románu.

V priebehu druhej svetovej vojny Bunin pozorne sledoval situáciu na fronte, bol zdesený postupom Nemcov smerom k Moskve v r. 1941, o to viac sa tešil z neskoršieho úspešného postupu Červenej armády. Svoju občiansku odvahu preukázal Bunin aj tým, že počas okupácie Francúzska ukrýval vo svojom dome pianistu Alexandra Liebermana a jeho ženu. Niekoľko rokov prežil v ich dome aj memoárista Alexander Bachrach. Už pred niekoľkými rokmi ocenili manželov Buninových titulom "Spravodlivý medzi národmi", ktorý sa udeľuje ľuďom, riskujúcim životy pri záchrane židov od nacistického prenasledovania.

K výročiu spisovateľa sa chystajú aj v meste Grass (juhovýchodné Francúzsko), kde Bunin s manželkou často prebýval. V roku 2017 tam Buninovi postavili pamätník. Spisovateľ je zobrazený v životnej veľkosti, opierajúc sa o svoju príslovečnú paličku. Socha skrášľuje záhradu knižnice Saint-Hilaire.

spracované redakciou podľa www.russkiymir.ru