07.6.2019 18:59:45

Vládna delegácia SR na návšteve v Ruskej federácii:aktuálne dnes!

Premiér SR P.Pellegrini na PMEF Petrohrad
Premiér SR P.Pellegrini na PMEF Petrohrad
(foto: Ria Novosti Alexej Danicev 7 jun 2019)

Horúce aktuality z návštevy vládnej delegácie SR v Ruskej federácii

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=xLOyUtZVjT8

youtobe Stretnutie Prezidenta RF Vladimíra Putina s premiérom SR Petrom Pellegrinim 6.06.2019

 "Владимир Путин встретился с Председателем Правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Обсуждались актуальные вопросы развития отношений двух стран в различных областях, включая международную повестку дня. Это первая встреча Владимира Путина и Петера Пеллегрини, который возглавил Правительство республики в марте 2018 года. Премьер-министр Словакии прибыл в Россию с рабочим визитом для участия в работе Петербургского международного экономического форума." Источник: www.kremlin.ru/events/president/news/60677 Видео: Россия 24 - www.youtube.com/embed/8tvGV83XN8

 Preklad:

Vladimír Putin sa stretol s Predsedom vlády SR P.Pelegrinim. Posúdili aktuálne otázky rozvoja vzťahov medzi obomi krajinami v rôznych oblastiach, vrátane medzinárodnej situácie. Je to prvé stretnutie V.Putina a P.Pellegriniho, ktorý sa stal premiérom vlády SR v marci 2018. Premiér vlády SR pricestoval do Ruska na pracovnú návštevu pri príležitosti účasti na Peterburgskom medzinárodnom ekonomickom fóre. Pramene:

www.kremlin.ru/events/president/news/60677 Видео: Россия 24 - www.youtube.com/embed/8tvGV83XN8

redakcia: z videozáznamu o.i. P.Pellegrini pozval prezidenta RF V.Putina na návštevu Slovenska v súvislosti s oslavami 75.výročia SNP na 29.augusta 2019

*

Šiesteho júna sa na okraji XXIII. Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade uskutočnilo krátke stretnutie ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka, ktorý sprevádza predsedu vlády SR P. Pellegriniho počas návštevy Ruska 4 - 7. jún 2019.

V rozhovore sa ministri zamerali hlavne na otázky OBSE v období pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí Organizácie 9. júla 2019 na Slovensku.

*

6 июня «на полях» XXIII Петербургского международного экономического форума состоялась краткая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики М.Лайчаком, сопровождающим Председателя Правительства Словакии П.Пеллегрини в ходе его визита в Россию 4-7 июня с.г.

Основное внимание в беседе министры уделили проблематике ОБСЕ в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран Организации 9 июля с.г. в Словакии. 

Krátke video zo stretnutia zaznamenalo MID RU(MZV RF):

* http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3673862

 *

Tlačová konferencia predsedu vlády Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva a predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho na záver rokovaní.

https://slovakia.mid.ru/web/svk/-/tlacova-konferencia-predsedu-vlady-ruskej-federacie-dmitrija-medvedeva-a-predsedu-vlady-slovenskej-republiky-petra-pellegriniho-na-zaver-rokovani-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fsvk    ešte nie je zverejnená...budeme aj my dopĺňať...

 A doplnkovo aj článok z Agentúry RIA NOVOSTI z dnešného dňa:

7.jún 2019 (RIA Novosti): Slovensko sa nádejá, že EÚ a USA nepristúpia na obchodné vojny, vyhlásil premiér vlády Slovenska, Peter Pellegrini.

„My sme veľmi radi, že prezident USA D.Trump odložil rozhodnutie o zavedení colných tarifov (pre tovary z Európy, pozn.red.RiaN) o šesť mesiacov. Koniec koncov, my nevieme, ako sa to skončí a čo z toho vzíde, ak šesť mesiacov uplynie. Dúfame, že my obchodnú vojnu nezačneme, vyhlásil Pellegrini na stretnutí PMEF (Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum).

Podľa jeho hodnotenia,  možná vojna „ spôsobí škody nielen Európskej Únii, ale sa negatívne odrazí aj na USA“.

„Také tarify, ak by boli uplatnené, znížili by náš obchodný obrat o 8 -9 miliárd (dolárov)“, poznamenal.

Pellegrini tiež vyjadril nádej, že „my budeme vedieť nájsť kladné riešenie, v opačnom prípade stratíme pracovné miesta a neuvidíme taký ekonomický rast, aký vidíme v súčasnosti.“

V origináli: 

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Словакия надеется, что ЕС и США не перейдут к торговым войнам, заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

"Мы очень рады, что решение о введении тарифов (для товаров из Европы, - ред.) было отложено президентом США Дональдом Трампом еще на шесть месяцев. В конце концов, мы не знаем, чем это закончится и что произойдет, когда эти шесть месяцев истекут. Мы надеемся, что мы не начнем торговую войну", - заявил Пеллегрини, выступая на сессии ПМЭФ.

По его оценке, возможная война "нанесет ущерб не только ЕС – она негативно отразится и на США".

"Такие тарифы, если бы они были введены, сократили бы наш торговый оборот на 8-9 млрд (долларов)", - отметил он.

Пеллегрини также выразил надежду, что "мы сумеем найти положительное решение, в противном случае мы потеряем места и не будем видеть такой экономический рост, который мы видим сейчас".

 *

O iných súvislostiach a rozhovoroch sa azda viac dozvieme z médií nášho hlavného prúdu, túto správu z rozhovoru (o čom sa posťažoval v Ruskej federácii premiér SR,) čo nám hrozí, asi nik u nás nezverejní...red

foto zo stretnutia Min.zahr.vecí RF a SR

Stretnutie ministrov zahr vecí RF a SR

red, prevz. z rian, z rusemb, z MID Ru