04.8.2012 10:55:06

Víťazstvo nad fašizmom položilo základ nového svetového poriadku

Počas berlínskej konferencie "Od kapitulácie ku kooperácii: Nemecko, Rusko a Európa 65 rokov po 2. svetovej vojne" to v interview pre Hlas Ruska vyhlásil predseda Rady federácie Sergej Mironov.
Pripomenul, že svet sa po vojne rozdelil na dva tábory a s pádom Berlínskej steny sa začal aktívne meniť. V dôsledku toho vznikla v rusko-nemeckých vzťahoch a aj vo vzťahoch Ruska s Európou solídna základňa na vzájomne výhodnú spoluprácu.

Bývalý kancelár Nemecka Gerhard Schroder sa na konferencii vyslovil za integráciu Ruska do európskych štruktúr. Netreba sa pri tom obmedzovať politikou strategického partnerstva, ale podpísať s ním dohodu o asociovaní. Dodal, že v prípade Ruska nejde o vstup do EÚ.
V rámci asociovania navrhol spojiť Európu a Rusko právnymi záväzkami, pri ktorých sú možné také sféry spolupráce, ako liberalizácia obchodu, vybudovanie zóny voľného obchodovania, spoločné projekty rozvoja infraštruktúry a regulárny politický dialóg.
-vmi- podľa Hlas Ruska 6. máj 2010