04.8.2012 10:55:06

Víťazstvo Lecha Kaczinského

Pre ZSSR nebolo v „katyňskom príbehu“ ani nič zvláštne a ani nič špeciálne protipoľské: zastrelenie takmer 22 tisíc poľských dôstojníkov bolo len epizodnou súčasťou veľkého teroru, čiže veľkej vojny, ktorá sa v prvom rade viedla proti vlastnému národu. Pre Poľsko a osobne pre Lecha Kaczinského sa obnovenie historickej pravdy v tomto príbehu však stalo principiálnou otázkou života.
Aj preto, nehľadiac na zostrenie vzťahov s Ruskom, „katyňský príbeh“ žil neustále. Svojou všadeprítomnosťou sa stal dôkazom dôležitosti európskych hodnôt pre Poľsko. Medzi „zabudnúť a žiť ďalej“ a „nezabudnúť a žiť ďalej“ si Kaczinský vybral druhý variant, ktorý je „starému svetu“ bližší. Vrátane bezpodmienečného ospravedlnenia sa a priznania si viny.
Pravda Lecha Kaczinského zvíťazila a žiaľ, že tragédia zabránila aby si i osobne vypočul slová ospravedlnenia a priznania si viny.
V bývalom ZSSR bolo svojich „Katyní“ tisíce a obetí mnohonásobne viac. Dokonca samotný katyňský les uchováva pamiatku, okrem poľských, aj na ruské obete postrieľané do začiatku 2. svetovej vojny, resp. i po nej.
Smutné, že na tieto obete si vlastný národ spomenul len vďaka srdnatosti Poliakov. Pričom obete represií neležia len v Katyni, ale aj v Mednom, v Pjatichatke, v Butovskej streľnici pod Moskvou, na Sekyrnoj hore na Solovkách, pri Magadane i Vorkute, neznáme hroby pri Noriľsku, Belomorkanále ... Represie likvidovali ľudí bez ohľadu na ich národnosť, či náboženské presvedčenie.
Kto sa však obetí represií v Rusku doteraz zastal? Kto za ne zvýšil hlas? Tak ako Lech Kaczinský? Možno hnutie „Memoriál“, Sacharovove centrum, Solženicinov fond ... a kto ešte?
Veď stále žijúce obete stalinských represií nemajú doteraz ani toľko pozornosti ako veteráni Veľkej vlasteneckej vojny! Prečo sa v súčasnom Rusku pravdy o represiách neuchopila ani jedna politická sila, ani jeden politický líder? Obete represií stále nútime pozerať na plagáty so Stalinom, ale o ich pocity z toho sa stále nikto nezaujíma.
Počas stretnutia s poľským kolegom Donaldom Tuskom Vladimír Putin povedal: - V našom štáte sme jasne pomenovali politické, právne a mravné hodnoty ničomností totalitného režimu. A tie nepodľahnú žiadnym revíziám.
Kto vie, či by tieto slová boli presvedčili i Lecha Kaczinského?
-vmi-, podľa Nezavisimoj gazety, 12. apríl 2010