20.1.2015 06:56:24

"Viedli ich pod nôž ako baranov"

Zástupca náčelníka štábu DĽR Eduard Basurin si myslí, že rozhodnutie nasadiť ukrajinských vojakov do útoku na donecké letisko náleží tajomníkovi Rady národnej bezpečnosti Ukrajiny (RNBU) Alexandrovi Turčinovovi: on trval na útoku za každú cenu. "Prezident Ukrajiny Porošenko, poznajúc reálnu situáciu v doneckom letisku, hodil svojich vojakov do útoku, vopred ich odsúdiac na istú smrť. Podľa rozviedky armády DĽR priamo za týmto rozhodnutím je tajomník RNBU Alexander Turčinov, ktorý trval na útoku za akúkoľvek cenu, bez ohľadu na straty", - povedal Basurin novinárom.

 


"Iba tak sa dá vysvetliť neodborné, z pohľadu spôsobu vedenia boja, nasadenie kolón ukrajinských obrnencov z niekoľkých smerov. Tieto zoskupenia, vedené ako barani pod nôž, sa nachádzali v otvorenom priestore letiska sa okamžite ocitli v palebnom kotli a boli spálené paľbou našich jednotiek", - poznamenal Basurin a vyjadril sa aj k existencii tzv. ukrajinských "kyborgov" v doneckom letisku.

"Títo "kyborgovia" letisko potichu opustili uý minulý piatok cez špeciálny bezpečnostný koridor, ktorý sme im vytvorili. Namiesto seba tam zanechali okolo stovky nevycvičených bojovníkov. Taker všetci títo vojaci padli. Veľká časť kvôli výbuchu v novom terminále a ich muničného skladu...".

Dodal tiež, že pri prieskume terminálu sa tam našlo veľké množstvo americkej výzbroje. Útočné pušky M16-A5, granáty a aj spojovacie prostriedky.

"Na nižších poschodiach budovy sa našli stovky fugasov, ktoré ak by naraz vybuchli, zatriasol by sa celý Doneck. V súčasnosti ich už zneškodňujeme", - povedal Basurin.


Podľa vz.ru, 19. január 2015